Vanliga Kopiatortermer – Termer Relaterade till Kopiatorer Förklarade!

josh d NZVAQYODQTU unsplash

2 på 1 dubbelsidig

Detta är en kopieringsfunktion som gör att 4 original kan reduceras till en 2-sidig kopia.

2 på 1 ensidig

Detta är en kopieringsfunktion som kopierar 2 original på en enkelsidig kopia.

ABC – Auto Backround Control

ABC är en kopieringsfunktion som tolkar en bakgrund av ett original som vit. Till exempel, om ett original trycktes på grått återvunnet papper eller ett original har gulnat med åldern, ABC-funktionen hjälper till att göra bakgrunden på kopian vit.

AB – Storlekar

AB-storlekarna är metriska pappersstorlekar. A – formaten går från A0 – A6 och B – formaten går från B0 – B6.
AB-storlekarna är föremål för DIN-standarden och kallas till exempel DIN A4.

ACS—Automatiskt färgval

ACS är en kopieringsfunktion som automatiskt känner av om ett original bara innehåller svarta delar eller om originalet även innehåller färgdelar. Kopiatorn kopierar i svart eller i färg enligt originalet.

ADF – Automatisk dokumentmatare

ADF är ett tillbehör för kopiatorer som automatiskt placerar original på dokumentglaset och sedan kopierar dem.
Med ADF behöver operatören inte placera varje enskilt original manuellt på dokumentglaset för kopiering.

AE—Automatisk exponering

AE är en kopieringsfunktion som skannar originalet före kopiering för att få bästa möjliga kontrast i kopian.

AF – Autofokus

AF är en funktion i en kopiator som automatiskt fokuserar originalet.

AMS—Automatisk förstoringsval

AMS är en kopieringsfunktion som automatiskt anpassar kopians skala till originalet.
Exempel: Originalet är DIN A5 och kopian ska skrivas ut i DIN A4, här förstoras DIN A5 originalet automatiskt till DIN A4.

APS – Automatiskt pappersval

APS är en kopieringsfunktion som gör att kopiatorn automatiskt kan välja lämplig pappersstorlek baserat på originalet.

Upplösning

Upplösning är måttenheten med hur många punkter en kopiator eller digital kopiator kan läsa eller skriva ut original. Upplösningen anges vanligtvis i dpi.

Uppvärmningstid

Uppvärmningstiden anger hur lång tid en kopiator behöver göra sig klar efter att ha slagits på.

Hide:

Hide är en redigeringsfunktion med vilken du kan dölja (inte kopiera) delar av ett original.

Skära ut

Klipp ut är en redigeringsfunktion som endast kopierar utvalda delar av ett original.

Auto overlay

Auto Overlay är en kopieringsfunktion med vilken du kan lägga flera original (ovanpå varandra) och skriva ut dem på en kopia.

Automatiskt pappersval

Automatiskt pappersval är en kopieringsfunktion med vilken kopiatorn automatiskt väljer rätt kopieringspapper för att matcha originalet.

Exempel: Du vill kopiera ett DIN A4-original och kopiatorn väljer automatiskt en DIN A4-kassett med papper.
Om det inte finns DIN A4 i kopiatorn avger kopiatorn ett larmmeddelande om att inget lämpligt papper finns tillgängligt.

Automatisk återställning

Automatisk återställning är en funktion som återställer kopiatorn till dess standardinställningar.
Standardinställningar är de inställningar som är förinställda när kopiatorn slås på.

Automatisk avstängning (auto power off)

Auto Power Off är en funktion som stänger av kopiatorn efter en förinställd period av inaktivitet.

Automatisk energibesparing (auto power saving)

Auto Power Saving är en funktion som sätter kopiatorn eller färgkopiatorn i viloläge efter en förinställd period av inaktivitet.

Bildfritt område

Bildfritt område talar om hur stort det vita området runt kopian är (på alla fyra kanterna av kopian).

Bildupprepning

Bildupprepning är en redigeringsfunktion som repeterar valda delar av ett original på kopian.

CPM – Kopior per minut (copies per minute)

CPM anger kopieringshastigheten per minut.

CRG-kassett

CRG kallas också ofta för en tonerkassett. CRG är en enhet där trumma, torkarblad, framkallare, toner etc. finns

Dubbelsidig kopiering

Dubbelsidig kopiering är en funktion som gör att användare automatiskt kan göra dubbelsidiga kopior.
Dubbelsidig kopiering kräver att kopiatorn har en integrerad duplexenhet.

DPI – Dots Per Inch

DPI är en måttenhet som anger hur många punkter som matas ut per tum.

Redigeringsenhet

Redigeringsenheten tillåter användare att redigera delar av ett original. Typiska applikationer är fade out eller cut out.

Ansiktet nedåt

Framsida – ned anger att kopiorna matas ut med den utskrivna bildinformationen nedåt.

Uppåt

Framsida – Upp anger att kopiorna matas ut med den utskrivna bildinformationen vänd uppåt.

Efterbehandlare

Efterbehandlaren, även känd som sorteraren, ansvarar för den slutliga behandlingen av kopiorna.
Beroende på vilken efterbehandlare som är installerad i kopiatorn är följande funktioner tillgängliga: sortering, gruppering, häftning, häften, vikning osv.

Gradering

Gradering är graderingen mellan den lägsta och högsta utskriftstätheten (vitt och svart eller vitt och färg).

Bindningsmarginal

Bindningsmarginal är en kopieringsfunktion där kopian är förskjuten från originalet så att användaren kan antingen häfta eller stansa kopiorna.

ID

ID är en funktion för att spärra en kopiator från obehöriga. Användare måste ange ett förinställt ID innan de kan använda kopiatorn.

Tum (inch)

Inch är en längdenhet. 1 tum = 25,4 mm.

Tumformat

Tumformat är t ex LTR, LGL etc. Tumformat används inte i Tyskland.

JPEG – Joint Photographic Experts Group

JPEG används i vardagsspråk som ett format för färgbilder.

Kopieringshastighet

Kopieringshastighet anger hur många kopior som kan matas ut från en enhet per minut.

Laser – Ljusförstärkning genom stimulerad strålning

Laser används i digitala kopiatorer som ljuskälla för att exponera den ljuskänsliga trumman. Lasrar är strålar av ljus som buntas ihop och färdas i en rak linje.

Energiförbrukning

Strömförbrukningen anger hur hög energiförbrukningen är. Effektförbrukningen anges vanligtvis i KW (kilowatt) och beräknas från ström x spänning.

Fotokänslig trumma

Ljuskänslig trumma brukar också kallas trumenhet eller trumma.
Den ljuskänsliga trumman används som en mellanliggande bärare från originalet till kopian. Rapportera kopieringsprocess

Moire

Moire är en oregelbunden mönsterbildning på kopiorna, vilket vanligtvis förekommer med skärmade original. Denna effekt uppstår endast med digitala kopiatorer.

Overhead

OHP är en förkortning för Overhead Projector.

OHP film

OHP-film är en film som man kan göra kopior på, som kan projiceras på en vägg till exempel med hjälp av en overheadprojektor.

Ozon

Ozon är en gas som skapas vid hög spänning i samband med syre.
Med kopiatorer skapas ozon vid coronaladdning, i naturen skapas ozon till exempel när ett blixtnedslag inträffar.

Ozonfilter

Ozonfiltret i en kopiator eller skrivare är utformat för att bryta ner ozonmolekylerna och neutralisera dem därefter.

PDF—Portable Document Format

PDF är ett format som visar dokument oberoende av vilket användarprogram (t.ex. Word) som skapar dem.
PDF är operativsystemoberoende och har utvecklats av Adobe.

PPC – Vanlig papperskopiator

Översatt till Svenska betyder PPC normal papperskopiator

PPM – Utskrifter per minut

PPM anger utskrifts- eller kopieringshastigheten per minut.

RAM—Random Access Memory

RAM är en minnesmodul med vilken du kan skriva och läsa data så ofta du vill.

Edge Erase

Kantradering används för att radera kanterna på en kopia.
Till skillnad från bläckstråleenheter, skriver kopiatorer eller laserskrivare vanligtvis inte ut på kanterna.

ROM—Skrivskyddat minne

ROM är en minnesmodul från vilken data, till skillnad från RAM, endast kan läsas.

Sidoseparation

Sidseparation är en kopieringsfunktion som används till exempel vid kopiering av en bok. De enskilda sidorna i boken är var och en kopierad till ett exemplar.

Pappersstopp

I händelse av pappersstopp har papper fastnat eller fastnat i kopiatorn av olika anledningar.

Pauskopia

Avbryt kopiering gör att användaren tillfälligt kan avbryta ett kopieringsjobb för en enda kopia.
Efter avbrottskopian kan det gamla kopieringsjobbet fortsätta att skrivas ut vid den punkt där det avbröts.

X-axel

X-axeln är alltid långsidan av originalglaset i kopiatorer.

Y-axel

Med kopiatorer är Y-axeln alltid kortsidan av dokumentglaset.

Zoom

Zoom är en kopieringsfunktion som gör att användaren kontinuerligt kan förstora eller förminska kopian.
Zoomstorlekar kan variera från 25 % till 400 % beroende på modell.

Relaterat

  • Printa casinostatistik

  • Hur du skapar effektiva marknadsföringskampanjer med tryckta produkter

  • Vilken Skrivare Passar bäst till Utskrivning av Foton Hemma?