Skrivaren tar inte upp Papper – Skrivare Matar inte in Papper [Lösningar & Tips]

pexels fernando arcos 193057

Om din skrivare inte tar upp pappret, oroa dig inte. Det finns ett antal sätt att snabbt identifiera och åtgärda pappersmatningsfel.

Problemet ligger vanligtvis i pappersfacket, främmande föremål eller smuts hindrar mataren från att röra sig. Men du kan också u. själva pappret eller dess fixering, en felaktigt stängd papperskassett, pappersstopp eller defekta rullar med felaktig pappersmatning.

Prova våra tips nedan för att lösa detta skrivarproblem. I de flesta fall hittar du felet med detta och kan skriva ut de dokument du behöver.

1: Skrivaren tar inte upp papper eftersom det är slut på papper

Det låter banalt, men det finns alltid skrivarägare som letar efter otaliga andra felkällor i sin enhet innan de tar en titt på pappersmatningen eller papperskassetten.

Om din skrivare inte drar något papper bör du därför först kontrollera papperstillgången i det avsedda facket.

I pappersfacket räcker ett enda ark för utskriftsprocessen om du bara vill skriva ut en sida.
Det bör dock finnas minst fem ark i kassetten, eftersom mekaniken i vissa modeller har svårt att ta tag i de sista arken i kassetten.

Det är bäst att lägga i tillräckligt med papper, men pappersbunten får inte överstiga den maximala påfyllningshöjden, eftersom detta också kan orsaka problem med pappersmatningen.

2: Sattes pappret för hårt?

I de flesta skrivarmodeller finns det två små plastreglage i papperskassetterna, som du kan använda för att rikta in skrivarpappret på mitten, glidarna. Faktum är att dessa kontroller kan orsaka enhetens pappersmatningsproblem:

 • Om reglagen har för mycket spelrum matar skrivaren vanligtvis pappret snett.
 • Om du trycker dem för hårt mot pappersbunten kan arken fastna där. Resultatet är att din skrivare inte kan få ut pappret ur kassetten, matningen hindras av för mycket tryck.

Kontrollera den optimala positionen för reglagen som ansvarar för justeringen genom att dra ut ett enda pappersark för hand. Tips: Håller du den i mitten på den smala sidan får den inte fastna när du drar ut den eller deformera den med längsgående vågor.

3: Är papperskassetten möjligen öppen?

Om du inte stängde papperskassetten ordentligt kommer din skrivare inte att kunna ta bort pappret. Transportsystemen är inriktade efter papprets position i kassetten med millimeterprecision.

Om papperskassetten inte är ordentligt inkopplad är papprets position inte korrekt och matarrullarna kommer inte att fånga något. Därför bör du kontrollera om du har stängt papperskassetten ordentligt.

Passa på att kontrollera om en av underhållsklaffarna på skrivaren fortfarande är öppen. Om underhållsklaffarna inte är stängda är din skrivare inte alls redo att användas.

Obs! Med ett stängt pappersfack matar skrivaren inte pappret om du har snedställt bunten. Korrigera pappersbunten så att inmatningen fungerar.

4: Är mängden papper korrekt?

Utöver den minsta mängden papper som redan nämnts bör du också notera en maximal fyllnadsnivå i pappersmatningen och papperskassetten.

De flesta pappersfack har små plastflikar överst på de två pappersinriktningsflikarna. Din pappersbunt får inte utsätta dessa flikar för något tryck. Om så är fallet har pappret fastnat där och transportenheterna kan inte flytta det.

Om din skrivare inte plockar upp pappret på grund av att du överfyllt kassetten bör du ta bort några ark från facket, justera pappersbunten och starta om utskriften efter att du har stängt och låst kassetten.

5: Skrivaren tar inte upp papper eftersom det är fuktigt

När pappret är fuktigt mjuknar massafibrerna. Detta aktiverar även hjälpämnena med vilka fibrerna binds under valsningen. Konsekvensen är att flera ark håller ihop. Som ett resultat kan transportrullarna inte längre skjuta pappret framåt. Som ett resultat kan papper fastna i pappersfacket eller kassetten.

Ta ut det (tidigare) fuktiga skrivarpappret och ersätt det med torra ark.

Fuktigt papper uppstår till exempel vid förvaring i rum med hög luftfuktighet. Den behöver inte ha utsatts för en regnskur under transporten, även om regn och dimma (vilket innebär extremt hög luftfuktighet) såklart också kan leda till (inte nödvändigtvis märkbart) fast skrivarpapper.

Förvara därför papper till din enhet i sin slutna förpackning i ett måttligt torrt rumsklimat. 20°C och en relativ luftfuktighet på ca 50 procent rekommenderas som optimalt rumsklimat.

Obs: Om du använder din skrivare i rum med fuktigt rumsklimat och ofta konfronteras med felmeddelanden på grund av papper är det enda som vanligtvis fungerar att byta plats till en torrare miljö och eventuellt en luftkonditionering.

6: Papper som är för torrt kan också vara orsaken

Din skrivare matar inte pappret om du har förvarat det för torrt. Torra pappersfibrer tenderar att bygga upp statisk elektricitet. Detta ökar vidhäftningen av arken till varandra. Detta är särskilt vanligt om du tar med dig pappret för att fylla på från ett rum med en annan temperatur än där din skrivare är placerad. Pappret bör därför tillåtas utjämna temperaturen innan det sätts in i skrivaren.

Förutom att byta ut pappret kan ett enkelt knep råda bot på situationen: Ta ut pappersbunten ur skrivaren och bläddra igenom alla fyra hörnen efter varandra, enligt exemplet med en ”blädderbok”. Detta kommer att separera bladen från varandra. Kontakten med dina händer utjämnar och avleder också de statiskt orsakade laddningsskillnaderna.

7: Lade du specialpapper på fel sätt?

Papper bestruket på ena sidan används för vissa ändamål. Beläggningen tjänar till att höja kvaliteten på utskriften, till exempel vid fotoutskrift och tillhörande fotopapper. Ytorna på fotopapper och andra specialpapper är särskilt släta, medan baksidan har normala pappersstrukturer för optimal transport i skrivaren.
Om du sätter in det bestrukna pappret åt fel håll händer det väldigt ofta att skrivaren inte matar pappret eftersom friktionen mellan den släta beläggningen och papperstransportsystemets rullar (matarvalsar) är för låg. Om fotopappret satts i fel skulle det vara särskilt irriterande om fotopappret ändå skulle matas in, eftersom utskriften skulle misslyckas och värdefullt bläck skulle gå till spillo.
Kontrollera om pappret (fotopapper, specialpapper) ligger åt rätt håll i pappersfacket eller kassetten och korrigera eventuella inmatningsfel.

8: Skrivaren tar inte upp papper eftersom det är för tjockt

Inte alla skrivare är utformade för att bearbeta tungt specialpapper. På vissa modeller kan du bara bearbeta specialpapper från ett specialdesignat pappersfack.
Läs därför de tekniska specifikationerna i manualen och kontrollera om så är fallet med din skrivare.

Där hittar du också information om vilka papperstjocklekar (eller bättre, ytvikter) din skrivare kan bearbeta, eftersom inte bara mycket tjockt papper kan orsaka problem för din skrivare, utan även tunt papper (ytvikt mindre än 80 gram per kvadratmeter) kan ofta inte matas. I dessa fall har du bara en lösning: Du måste skaffa skrivarpapper av en kvalitet som lämpar sig för bearbetning i din laserskrivare, bläckstråleskrivare eller multifunktionsenhet, så att pappret optimalt kan transporteras av matarrullarna.

9: Stämmer pappersformatet med din skrivare?

I de flesta skrivare har du lite utrymme i pappersfacket och papperskassetten. Denna ”luft” tjänar till att öka användarkomforten vid påfyllning. Du kan dock vanligtvis inte använda den maximala bredden eftersom den inte stöds av utskriftsenheten och de mekanismer som ansvarar för transport av pappret.

Det betyder att du måste vara uppmärksam på vilka pappersformat du kan bearbeta i din skrivare. Till exempel kan vissa skrivare och multifunktionsenheter som säljs i Europa inte klara det amerikanska formatet, eftersom arken är sex millimeter bredare än ett ark i DIN A4-format och inte får plats genom pappersfacket, alltså är pappret inte lämpligt. Det kan uppstå problem med att mata huvudbokformatet eftersom detta skrivarpapper är 18 millimeter smalare än det europeiska DIN A3-formatet.

Kontrollera enhetens bruksanvisning (eller online från tillverkaren) för att se vilka pappersformat din skrivare kan hantera.

Däremot: Om din utskriftsprodukt klarar dessa storlekar är det viktigt att du ställer in rätt pappersformat för dina dokument senast innan utskriftsjobbet. För att göra detta måste du gå in i inställningarna för din skrivare och ställa in det format som används för närvarande.

10: Uteslut pappersstopp inuti skrivaren!

Om skrivaren inte plockar upp pappret trots att det inte finns några fel av den typ som nämns ovan kan ett pappersstopp någon annanstans vara ansvarigt.

Kontrollera om detta är fallet:

 • Koppla ur enheten.
 • Öppna därför underhållsklaffarna på din skrivare.
 • Kontrollera om ett pappersark har fastnat någonstans i pappersfacket och i hela papperstransportsystemet och dra försiktigt ut det.
 • Se till att inga hörn eller kanter slits av och fastnar i transportmekanismerna.
 • Ta tillfället i akt att leta efter andra främmande föremål i pappersrännan och inuti skrivaren som kan påverka papperstransporten och ta bort dem.
 • Om din skrivare har en duplexenhet för dubbelsidig utskrift måste du också kontrollera den för pappersstopp och främmande föremål.

11: Ta en närmare titt på skrivaren

De flesta skrivare använder speciella displayer (felmeddelanden) för att signalera när något är fel med utskriftsmekanismen. Men dessa felmeddelanden och visningar kan också misslyckas.

Om din skrivare inte plockar upp papper kan det bero på att den inte fungerar alls. I många fall är fel isatta kassetter, tonerkassetter och kassetter med bildtrummor orsaken till felet. Så kontrollera om alla delar sitter rätt och om det fortfarande finns bläck i patronerna eller toner i patronerna.

12: Är det smuts som orsakar skrivarproblem?

Om du upptäcker att din skrivare inte matar något papper är smutsavlagringar på transportrullarna en möjlighet. Pappersdamm och cellulosafibrer av pappret (detta förekommer särskilt starkt med papper av sämre kvalitet) samt tonerdamm och husdamm är t.ex. förövarna.

Rullarna är för det mesta ljusgråa. Om de visar mörkgråa eller svarta områden är detta tydliga tecken på oönskade avlagringar. Ibland lämnar de också smuts på pappret. Sammantaget gör smutsen ytorna släta eller mindre greppvänliga, så att friktionen mellan rullarna och pappret minskar.

Du kan ta bort avlagringar av pappersdamm, cellulosafibrer, toner och liknande på transportrullarna med lite destillerat vatten och en luddfri trasa. Vid rengöring, se till att trasan inte är för fuktig och torka rullarna torra med en torr, luddfri trasa. Dessutom bör du vänta lite efter rengöring innan nästa tryckprocess tills restfukten har torkat i luften.

13: Har åldrandet påverkat matningsrullarna?

Regelbunden användning orsakar nötning på transportrullarna (matarvalsarna). Med tiden kan det göra att ytor blir hala. Då räcker inte friktionen för papperstransporten längre. Det kan man känna med fingret.

Du kan försiktigt rugga upp rullarnas släta ytor med fint sandpapper. Men dammsug sedan försiktigt insidan av skrivaren med munstycket på din dammsugare efter att du har minskat sugeffekten till det lägsta värdet. Annars riskerar du utan denna rengöring att de nötande partiklarna fastnar i skrivaren och orsakar nya problem. Rullrengöring för skrivare är också användbar, som också kan se till att pappret kan transporteras igen tack vare förbättrat grepp.

Åldring kan också krympa volymen på gummitransportrullarna. Om så är fallet är det bara att gå till verkstaden. Få en kostnadsuppskattning innan du lägger beställningen så att du kan bedöma om en sådan reparation lönar sig. Lyckligtvis är detta fallet med ett stort antal skrivarmodeller och det kan förhindra slöseri med resurser och skydda din plånbok.

14: Har din skrivare el och kontakt med datorn?

Om skrivaren inte drar i pappret behöver problemet inte nödvändigtvis hittas med pappret eller transportsystemen. Ofta uppstår detta intryck subjektivt och de faktiska orsakerna är det bristen på strömförsörjning eller luckor i kommunikationen mellan skrivaren och datorn.

Därför bör du även utsätta dessa element för en noggrann inspektion innan du tar med skrivaren till verkstaden. Typiska svagheter i överföringen av utskriftsjobb är avstängda routrar och WLAN-adaptrar samt skrivarkablar och USB-kablar som har glidit ut. De gör att ditt operativsystem inte känner igen skrivaren. När ett utskriftsjobb tilldelas kan enheten inte adresseras i något av de nämnda fallen och det finns ingen pappersmatning.

En närmare titt på enhetshanteraren i kontrollpanelen kan därför också ge användbar information om hur du löser ditt skrivarproblem. Du kan behöva justera de relevanta inställningarna.

Om det finns problem med integrationen i WLAN, koppla ur och ställ in det igen. När du ansluter till nätverket via routern, notera inställningarna i användargränssnittet för densamma.

15: Skrivaren tar inte upp papper eftersom drivrutiner saknas

Om du inte har installerat några skrivardrivrutiner kommer din dator inte att kunna komma åt skrivaren. Subjektivt har du ofta intrycket att din skrivare inte matar in pappret.

Kontrollera därför om en skrivardrivrutin har installerats och aktiverats. Du kan hitta relevant information i enhetshanteraren på kontrollpanelen på din dator. Tänk på att ditt operativsystem kan installera en universell skrivardrivrutin från onlinedatabasen som inte fullt ut stöder din enhet och bidrar till pappersmatningsproblemet och andra. En lämplig skrivardrivrutin från tillverkaren kan hjälpa till här. Du kan hitta en drivrutin för din skrivare online på skrivartillverkarens skrivarsidor.

Om du använder AirPrint-teknik behöver du även en speciell utskriftsapp. Deras frånvaro kan också få dig att tro att din skrivare inte kan plocka papper.

Relaterat

 • Printa casinostatistik

 • Hur du skapar effektiva marknadsföringskampanjer med tryckta produkter

 • Vilken Skrivare Passar bäst till Utskrivning av Foton Hemma?