Så Skriver du ut Foton med Färglaserskrivaren – Bästa Tips

pexels george milton 7014415

Laserskrivare används flitigt i företag. Eftersom det är så enkelt kommer du säkert att vilka skanna in bilder och sätta ihop ett litet flygblad.

Då inser man att bilderna inte ser lika lysande ut som fotot skrivs ut med en bläckstråleskrivare, trots att man använder bra papper.

Här beskriver vi varför det är så och varför det finns väldigt lite du kan göra åt det.

Var kommer papprets glans ifrån?

Det finns ett brett utbud av papper för utskrift. Från enkelt kopiatorpapper till solid utskriftskartong för visitkort till högkvalitativt fotopapper för bläckstråle- eller laserskrivare.

Enkla, så kallade naturliga papper har ingen egen lyster. Ytorna kan förfinas genom utjämning

Glansen appliceras på baspapperet genom att applicera en vätska som består av olika komponenter på papperet. Beroende på sammansättningen och torkning av denna vätska, lyser den så kallade linjen mer (blankt) eller mindre (satin).

Beläggningens sammansättning styr om papperet är bättre lämpat för bläckstråle- eller laserutskrift.

I princip kan du skriva ut på alla typer av papper med lämpliga skrivare. Det spelar ingen roll om pappret är bestruket eller inte. Genom att välja skrivare, tryckfärg och papper bestämmer du kvaliteten på din utskrift.

Hur skriver bläckstråleskrivare ut?

Små bläckdroppar sprutas på papperet från ett skrivhuvud med mycket fina munstycken. Vätskan tränger in i ytan och torkar. Färgkomponenterna i bläcket förblir synliga.

Utskrifter med bläckstråleskrivare på bestruket papper. Bläckprickarna är mycket täta. Med mycket bra fotopapper rinner inte bläckprickarna och blandar därmed inte färgintrycket.

Bläck är genomskinligt, vilket betyder att färgen inte täcker bakgrunden.

Förutom ytglansen på beläggningen har även baspapprets vita effekt och ökar tryckets briljans ytterligare.

Av denna anledning, förutsatt att pappret är bläckstråleoptimerat, är bläckstråleskrivare oslagbara när det kommer till fotoutskrift.

Hur skriver laserskrivare ut?

Till skillnad från bläckstråleskrivare, som skriver ut med flytande bläck, skriver de flesta laserskrivare ut med pulveriserat bläck. Den tekniska termen för pulvret är toner.

Tonern består av mycket finmalda partiklar som appliceras elektrostatiskt på papperet med hjälp av ett överföringsmedium.
När det fortsätter genom laserskrivaren smälts pulvret i fixeringsenheten och bränns in i pappersytan.

Under denna fixeringsprocess tränger knappt något bläck in i papperet. Tonern förankrar sig i ytan.

Utskrifter med en färglaserskrivare

Tonern har liten, om någon, genomskinlighet. Där det finns färg ser man inte ytan på papperet, bara ytan på det smälta färgpulvret.

Färgpulvret blir flytande som ett resultat av smältprocessen i fixeringsstationen. Beroende på mängden toner blandas de fyra färgerna för att bilda de färger som sedan är synliga. Till skillnad från bläck, som skapar färgintrycket genom enskilda prickar, täcker det smälta färgpulvret pappersytan helt.

Det vill säga, även om ytan på papperet är blank så är den bara blank där ingen färg har applicerats. Färgpulvret måste skapa briljansen av ett foto utan hjälp av papperets vithet.

Sammanfattning

Om man bortser från de mycket professionella färglaserutskriftssystemen kan man säga att en bra bläckstråleskrivare är måttet på allt för fotoutskrift. De mycket fina och små färgprickarna som munstyckena på en bläckstråleskrivare enbart producerar gör att du kan uppnå ett färgområde som endast ett fåtal laserskrivare kan uppnå. Dessutom skriver fotoskrivare ut med upp till åtta färger.

Laserskrivare skriver vanligtvis ut i fyra färger. Färgpunktsstorleken på en laserskrivare beror på partikelstorleken på färgpulvret (tonern). Detta pulver smälts sedan genom fixeringen. Detta gör färgpunkten lite bredare. På så sätt blandas de enskilda färgerna för att bilda ett helhetsfärgintryck, som på grund av tekniken inte kan ha ett så brett färgspektrum och inte kan bli lika briljant.

Relaterat

  • Printa casinostatistik

  • Hur du skapar effektiva marknadsföringskampanjer med tryckta produkter

  • Vilken Skrivare Passar bäst till Utskrivning av Foton Hemma?