Problem med att Skriva ut Tjockt Papper – Bästa Tips

pexels george milton 7014397

I de mest sällsynta fall är det pappret som är problemet när skrivare inte skriver ut korrekt på tjockt papper.

Den vanligaste orsaken är att skrivardrivrutinen inte har ställts in för det tjocka materialet. Vad kan du göra om du har problem med att skriva ut tjockt papper på en skrivare? Det ska vi titta närmare på i denna artikel.

Trend mot starkare tryckta medier

Alla som har valt en färglaser vill också ”få ut så mycket av skrivaren” som möjligt. Så det är självklart att du vill skriva ut gratulationskort, inbjudningar eller till och med foton med skrivaren.

Vanligt papper är inte så bra för den här typen av utskrifter. Kartongpapper, som ser skrymmande ut och är tyngre i handen, är ett bättre val för detta.

Förutom den grafiska designen och kunskapen om färgsättningen är även tekniska aspekter avgörande för kvaliteten på utskriften.

Efter att ha skrivit ut tjockare papper för första gången upplever kunderna ibland att trycket inte är optimalt. Det kan vara så allvarligt att du oroar dig för din skrivare.

Det finns två anledningar till att tjocka papper inte skrivs ut korrekt. Antingen kan skrivaren inte skriva ut på papperet av tekniska skäl eller så är skrivardrivrutinen inte korrekt inställd.

Den första anledningen

Skrivaren kan tekniskt sett inte skriva ut tjockt papper. Information om maximal tjocklek på papperet som du kan skriva ut på med din skrivare finns i den tekniska dokumentationen för din skrivare.

Innan du köper tjockare papper rekommenderar vi att du tittar på den tekniska dokumentationen för din skrivare så att du vet vilken maximal papperstjocklek som din skrivare kan skriva ut på.

Den andra och vanligare anledningen

Inställningen för skrivardrivrutinen är felaktig.

Med bläckstråleskrivare sprayas bläcket direkt på papperet och torkar där. Papperets tjocklek är inte avgörande för denna tryckprocess. Endast matning av för tjockt papper kan här orsaka problem.

Annat är det med laserskrivare. I laserskrivaren fixeras färgen (tonern) med värme. Som regel gäller att ju tjockare papperet är, desto mer värme behövs för att permanent sätta färgen på papperet.

Varför skriver inte vissa skrivare ut på starkt papper?

Med laserskrivare och kopiatorer skapas utskriftsbilden först på en bildbärare. Bildbäraren dammas med ett färgpulver (toner). Pulvret överförs sedan till papperet. Färgpulvret bränns (fixeras) sedan in i papperet med värme i fixeringsstationen.

Temperaturer över 200 °C uppnås.

Om temperaturen inte är tillräckligt hög smälter pulvret endast delvis eller inte alls. Resultatet är att det färgade pulvret inte kan fastna i pappersytan. Det faller av pappret igen eller färgen flagnar av.

Principen är lätt att förstå. Om färgpulvret inte fixerades räckte inte den tillförda värmeenergin. Ju tjockare ett material är och desto mer energi krävs för att värma upp det.

I grundinställningen är laserskrivare inställda på så kallat normalt papper. Dessa är 80 – 100 g/m² tunga. Om du lägger kartong, visitkort, fotopapper eller vykort i laserskrivaren räcker inte standardtemperaturinställningen för att fixera färgpulvret (tonern) tillräckligt.

Det är därför det finns en inställning för utskriftsmedia eller papperstyp i skrivardrivrutinen. Denna funktion används för att styra värmetillförseln vid fixering av det färgade pulvret. I de flesta trycksystem regleras värmeenergin genom att minska genomströmningshastigheten.

Inställningarna för skrivardrivrutinen måste följas

  • Ställa in papperstyp i skrivardrivrutinen
  • Du behöver veta: Tjockt papper behöver mer värme.
  • Du måste ställa in detta i skrivardrivrutinen.

Kom ihåg att efter utskrift byter du tillbaka skrivardrivrutinen till normala papper. Skrivaren kommer då att skriva ut snabbare igen och papperet kommer inte att stressas lika mycket av att fixa.

Relaterat

  • Printa casinostatistik

  • Hur du skapar effektiva marknadsföringskampanjer med tryckta produkter

  • Vilken Skrivare Passar bäst till Utskrivning av Foton Hemma?