Multifunktionsskrivare VS Kopiator – Vad är Skillnaden?

printer 790396 1280

Många användare använder inte alls termen multifunktionsskrivare, utan använder i vardagsspråk termen kopiator.

Multifunktionsskrivare erbjuder mångsidig användning i företag

Länge användes kontorsutrustning bara för kopiering. Men multifunktionsskrivare är nu uppskattade för sina olika tillämpningar. De enskilda funktionerna som utskrift, kopiering, scanning och fax är nu kombinerade. Oavsett vilken bransch som helst är multifunktionsskrivaren en värdefull maskin.

Till exempel advokater, notarier, skattekonsulter etc. använder främst apparaterna för kopiering eller utskrift. Andra sektorer, som läkare eller apotek, använder fortfarande i allt större utsträckning faxfunktionen.

Hur länge har multifunktionsskrivare funnits?

Men hur kom förändringen egentligen till? Digitaliseringens triumf började i mitten av 1990-talet. Fler och fler processer har optimerats på kontoret. Detta inkluderar givetvis även kopiatorn. Hittills har kopiatorn endast använts för kopiering. Men med användning av PC-teknik kunde multifunktionella applikationer nu köras på kopiatorn. Därmed föddes multifunktionsskrivaren.

Hur länge kommer företag att använda multifunktionsskrivare?

Men hur länge kommer multifunktionsskrivarna att användas? Många ekonomer har efterlyst det papperslösa kontoret länge. Men det går inte att vara helt utan papper. Speciellt när det kommer till korrigeringar, planer etc. kan användarna kontrollera detta bättre på papper än på en datorskärm. Kanske är det bara ett generationsproblem. Särskilt äldre anställda är vana vid att arbeta på papper och skriver fortfarande ut mycket. Den yngre generationen däremot kommer troligen att skriva ut mindre eftersom de är vana vid att arbeta på smartphones eller surfplattor.

Ansökningar om skanning sker allt oftare i företag

Men alla anställda har en sak gemensamt. Genom digitalisering skannas gamla dokument på multifunktionsskrivaren. Dessa antingen arkiveras eller bearbetas av dokumenthanteringssystem. Det spelar ingen roll om skannrar eller multifunktionsskrivare används. Båda enhetstyperna erbjuder lämpliga format för skanning. Dokumenten skannas som PDF/PDF/A, JPEG, TIFF, M-TIFF och bearbetas eventuellt vidare. Formaten kan väljas beroende på prestanda och prisklass.

Multifunktionsskrivare hyrs eller leasas

Numera hyrs eller leasas multifunktionsskrivare i företag. Företag vet att multifunktionsskrivare är mycket kostnadseffektiva. För att skydda dig mot oförutsebara kostnader hyrs enheterna inklusive alla tjänster (förbrukningsmaterial (färg, trumma, etc., reservdelar, reparationer/underhåll).

Relaterat