Bästa Tips för Perfekta Ettikettutskrifter

pexels blue bird 7218511

Etiketter beter sig annorlunda i skrivaren än vanligt papper så det finns några saker att tänka på när du skriver ut etiketter. Ta några minuter att läsa dessa tips för att säkerställa högsta kvalité när du skriver ut ettiketter.

Så här kommer etikettutskrifter att gå snabbt, professionellt och stressfritt i framtiden.

1: Var uppmärksam på kvaliteten på etiketterna

Se till att du använder högkvaitativa etiketter.

 • Problemfri skrivarkapacitet stöds av den optimala planheten och den jämna ytan på bra etiketter.
 • De klisterfria kanterna på högkvalitativa etiketter förhindrar klisteravlagringar i skrivaren.
 • En knivskarp utskriftsbild utan smetning möjliggörs av den utmärkta tonerförankringen.
 • Exakt utskrift stöds genom att använda kvalité. Onlinemallar från tillverkarna är anpassade efter deras etiketter.

2: Använd rätt etiketter för din skrivare

Välj lämpliga universal-etiketter som kan skrivas ut med alla skrivare.

För speciella etiketter som frakt-, textil- eller folieetiketter, var uppmärksam på den rekommenderade skrivartekniken. Skrivarinformationen finns på framsidan av förpackningen och i artikelbeskrivningen.

3: För exakt utskrift rekommenderar vi vårt mallverktyg

När du designar dina etiketter, se till att texten och designelementen är ett litet avstånd från kanten på etiketten. Eftersom inte alla skrivare möjliggör millimeterprecis utskrift.

Använd skräddarsydda mallar och användbara funktioner.

Tips 4: Kontrollera skrivarinställningarna

Välj inställningen Etiketter från skrivarmenyn. (Beroende på typ av skrivare finns det alternativa termer som ”kartong” eller ”tjockt papper”.) På så sätt matas arket långsammare genom enheten och tonern fixeras bättre.

För bläckstråleskrivare väljer du inställningen ”vanligt papper”. Annars kan överdriven bläckapplicering inträffa.

Tips 5: Lufta etiketterna före utskrift

 • Bläddra försiktigt igenom arken innan du sätter i etiketterna i pappersfacket.
 • Luft kommer in mellan de enskilda arken och de dras in individuellt.

Tips 6: Placera etikettarken korrekt i skrivaren

Placera etiketterna i det ofta medföljande pappersfacket. Du hittar information om detta i bruksanvisningen till din skrivare.

Med anpassade etiketter är kantavståndet lika på alla sidor, så du behöver bara vara uppmärksam på fram- och baksidan.
Visuella markeringar på skrivaren visar hur du laddar arket på rätt sätt.

Hittar du ingen etikett? Markera sedan ett blankt papper, skriv ut på det och använd testresultatet som vägledning.

Tips 7: Gör provutskrifter på vanligt papper

Vi rekommenderar en provutskrift på vanligt papper. Eftersom din skrivare kan skriva ut utskriftsmallen lite annorlunda än vad som visas i förhandsgranskningen.

Lägg den utskrivna sidan över etikettarket och kontrollera mot ljuset att allt är rätt placerat.

Om det behövs, korrigera avvikelserna manuellt i en utskriftsmall. Det räcker vanligtvis att justera radavståndet eller marginalerna.

Tips 8: Etikettarket får bara gå igenom skrivaren en gång

Vi rekommenderar att du inte lägger in ett etikettark som redan (delvis) har skrivits ut i skrivaren igen.

Anledningen: underlagsmaterialet har förlorat sin styvhet när enskilda etiketter har tagits bort. Som ett resultat kan etiketter lossna i skrivaren eller så kan arket fastna och orsaka att skrivaren fastnar.

Tips 9: Observera följande för optimal inmatning

​​​Använd skjutreglaget för pappersmatningen och anpassa det perfekt till etikettarket.

Om du vill skriva ut flera ark med etiketter ska du inte fylla på pappersfacket helt. Detta gör att din skrivare kan mata in arken individuellt.

Tips 10: Se till att etiketterna förvaras korrekt

 • Förvara etiketterna i rumstemperatur i originalförpackningen.
 • Skydda dina etiketter från fukt och direkt solljus och värme. Förvara inte nära värmekällor (värme).
 • Undvik kraftiga temperaturfluktuationer. Om temperaturerna i ditt skrivarrum är väsentligt annorlunda än i förrådet är det bäst att låta etiketterna acklimatisera sig ett dygn innan utskrift.

Relaterat

 • Printa casinostatistik

 • Hur du skapar effektiva marknadsföringskampanjer med tryckta produkter

 • Vilken Skrivare Passar bäst till Utskrivning av Foton Hemma?