Bästa Tips för att Använda din Bläckstråleskrivare

pexels cottonbro studio 3201784

Bläckstråleskrivare är billiga att köpa och används därför flitigt. De används främst i privata hushåll och används ofta sporadiskt snarare än regelbundet. I slutändan är det mycket som kan gå fel när man använder bläckstråleskrivare, vilket kan ha en negativ inverkan på både utskriftskostnaderna och skrivarens livslängd.

För att du ska kunna njuta av din skrivare så mycket och så länge som möjligt har vi sammanställt sju tips till dig som kan vara användbara när du använder din enhet.

Här tar vi upp de två huvudproblem som kan uppstå vid användning av bläckstråleskrivare, torkning av skrivhuvud och pappersstopp. Det allvarligaste problemet med bläckstråleskrivare är risken för att skrivhuvudet torkar ut. Om skrivhuvudet har torkat är utskriftsbilden mycket dålig. Du har till exempel bortfall på sidan där inget skrivits ut eller en utskriven bild som i allmänhet är knappt läsbar.

Skriv ut regelbundet

Det ovan nämnda scenariet kan hända om du inte skriver ut på flera veckor. Av denna anledning bör en bläckstråleskrivare användas regelbundet, d.v.s. minst en eller två gånger i månaden, så att bläcket rinner genom skrivhuvudet och förhindrar att det torkar ut.

Skydda skrivhuvudet

Minst lika viktigt är dock att skrivhuvudet aldrig utsätts för luften oskyddat länge. Här kan två scenarier urskiljas.

Å ena sidan finns det skrivhuvuden som är mer eller mindre permanent installerade i enheten. Med några få undantag känner man igen detta på att skrivaren har minst fyra individuella patroner, så kallade bläcktankar (single ink). I det här fallet ska skrivaren aldrig lämnas utan patroner, utan alltid vara fulladdad. Om du ändå tar ut patronerna bör du se till att skrivaren får stå utan patroner i högst en timme. Annars är risken stor att skrivhuvudet torkar ut.

Å andra sidan finns det skrivhuvudspatroner, det vill säga bläckpatroner med integrerat skrivhuvud. Det är också bäst att inte lämna dessa patroner i luften länge, utan alltid lämna dem i skrivaren, där de är skyddade mot uttorkning. Om du tar ut dem, till exempel för att få dem fyllda, bör du se till att patronerna är tillbaka i skrivaren efter högst en timme.

Koppla inte bort bläckstråleskrivaren

Naturligtvis, om du inte behöver din skrivare, stäng av den. Vi rekommenderar dock att du inte kopplar ur den eller stänger av eluttaget. Framför allt bör du aldrig koppla ur en bläckstråleskrivare som är på.

I detta fall kan det hända att skrivhuvudet är i mitten av enheten och inte i det skyddade parkeringsläget. Den flyttas bara till detta läge om du stänger av enheten med strömbrytaren.

Vad ska man göra om skrivhuvudet har torkat?

Trots all försiktighet kan det hända att ett skrivhuvud torkar, speciellt med äldre enheter. Det är ingen anledning att bli nervös eller slänga skrivaren. Alla tillverkare är medvetna om uttorkningsrisken och har av denna anledning redan installerat en hjälpanordning på fabriken, den så kallade skrivhuvudsrengöringen.

Du kan vanligtvis trigga dessa via din PC, men vid enheter med display kan detta även göras på själva enheten. Under denna rengöring spolar skrivaren bläck från patronerna genom skrivhuvudet och tar bort torkade bläckrester. Detta är också den främsta anledningen till att du aldrig ska utföra en rengöring utan anledning, du slösar bläck.

Men om skrivhuvudena har torkat rekommenderar vi att du rengör skrivhuvudena tills utskriftsbilden är perfekt igen. Det kan också bli nödvändigt att upprepa rengöringen några gånger. Det är bäst att skriva ut ett munstyckskontrollmönster efter varje rengöring, som finns i samma meny som rengöring. Om mönstret inte är bra, rengör igen.

När du använder bläckbehållare, när de väl har satts i, bör de inte tas bort innan de är tomma.

Det andra problemet som kan uppstå är att papperet fastnar i skrivaren och det slutar fungera.

Köp ett bra papper

Billigt papper och miljövänligt papper är mycket grövre och fibrösare än dyrt papper och kan därför påverka din skrivare negativt.

Risken för pappersstopp är mycket större med billigt papper än med papper av bra kvalitet. Detta beror helt enkelt på att körbarheten på ett dyrt papper är betydligt bättre.

Skrivaren blir dammig snabbare när du använder billigt papper och speciellt när du använder återvunnet papper.
Pappersmatningen slits ut snabbare på grund av grovt papper. Detta är ett särskilt allvarligt problem eftersom de flesta bläckstråleskrivare inte tillåter dig att byta ut matarrullarna. När skrivaren är utsliten är den irreparabelt defekt.

Skrivhuvudet täpps till snabbare med billigt papper eftersom enskilda fibrer kan fastna i skrivhuvudet. Detta kan leda till att skrivhuvudet förstörs.

Åtgärda ett pappersstopp

Om det blir pappersstopp är det viktigt att du drar ut papperet ur skrivaren i löpriktningen. Du bör under inga omständigheter försöka dra ut papperet ur skrivaren i motsatt riktning.

I det här fallet är risken stor att du bryter av papperssensorerna. Som ett resultat av detta rapporterar skrivaren ständigt ett pappersstopp och fungerar inte längre. Eftersom dessa sensorer inte kan bytas ut är skrivaren i detta fall irreparabelt defekt.

Skrivarens plats

Rätt placering av din skrivare är också viktig. Å ena sidan ska enheten inte vara i omedelbar närhet av en värmekälla och å andra sidan får enheten inte utsättas för direkt solljus.

Placeringar vid eller nära fönster måste också undvikas, eftersom det kan göra att skrivhuvudet eller patronerna torkar ut snabbare. Bra temperaturer för enheterna ligger vanligtvis mellan 15 och 33 grader. Du kan vanligtvis också hitta rekommenderade driftstemperaturer i manualerna för enhetstillverkarna.

Relaterat

  • Printa casinostatistik

  • Hur du skapar effektiva marknadsföringskampanjer med tryckta produkter

  • Vilken Skrivare Passar bäst till Utskrivning av Foton Hemma?