Bästa Energispartips för din Skrivare

pexels felicity tai 7964429

Det bör genast noteras att skrivarnas energieffektivitet har förbättrats avsevärt de senaste åren. Det frivilliga märkningsprogrammet Energy Star, som särskilt energisnåla skrivare tilldelas, är avgörande. Det gäller både bläckstråleskrivare och laserskrivare.

Men i och med att elpriset stiger vill du naturligtvis se över alla möjligheter att minska din elförbrukning. Och eftersom att din skrivare drivs på el finns det möjligheter att minska även din skrivares elkonsumtion.

1: Välj rätt skrivare

Bläckstråleskrivare eller MFP:er används främst hemma. De är särskilt energibesparande, även när de används i standby-läge.

Dessa kräver vanligtvis bara cirka 1 watt nominell ineffekt. Om du inte skriver ut på länge kan du också helt koppla bort skrivaren från strömförsörjningen med hjälp av en grenuttag med strömbrytare. Detta rekommenderas dock endast i undantagsfall, eftersom det ofta körs ett rengöringsprogram efter påslagning igen, med vilket skrivhuvudet och dess skrivmunstycken rengörs. Detta leder till högre bläckförbrukning.

Med laserskrivare är strömförbrukningen också högre i standby-läge. Eftersom laserskrivaren använder värme för att applicera toner på papperet, måste fixeringsenheten värmas upp om och om igen. Detta är det enda sättet för laserskrivaren att fortsätta skriva ut direkt utan att vänta. Laserskrivare bör därför endast användas för stora utskriftsvolymer.

2: Minska utskriftskvaliteten

Du behöver inte alltid skriva ut med högsta utskriftsupplösning. Den normala upplösningen är helt tillräcklig, särskilt för dokumentutskrift. Det finns ett tonersparläge för laserskrivare. Det är intressant att minskad utskriftskvalitet också sparar energi.

3: Ställ in energisparläget korrekt

Skrivare behöver inte skriva ut kontinuerligt. Med många modeller kan du ställa in efter hur många minuter skrivaren växlar till standby-läge. Man bör komma ihåg att det mesta av energiförbrukningen i stand-by-läge sprids över året. Det är cirka 70 %.

4: Skriv ut papper på båda sidor

Papper måste tillverkas på ett komplext och energikrävande sätt. Du bör därför använda skrivare som har en duplexfunktion. Alla som skriver ut dubbelsidigt sparar inte bara utrymme i sina mappar, utan kan också minska pappersbehovet. Använd om möjligt miljövänligt återvunnet papper.

5: Köp enheter med låg energiförbrukning

Innan du köper en skrivare bör du inte bara vara uppmärksam på utskriftskvaliteten och hastigheten, utan också på den möjliga energiförbrukningen. Med etiketten ”Energy Star” indikerar tillverkaren redan att dess enhet uppfyller de strikta riktlinjerna. Tillverkarna är också skyldiga att ange eventuell energiförbrukning, åtminstone i standby-läge.

6. Använd multifunktionsenhet

Tidigare tider användes en skanner separat från skrivaren. Detta innebar att två enheter måste anslutas till uttaget, vilket förståeligt nog ledde till högre strömförbrukning. Idag är det bättre att använda en multifunktionsskrivare. Med dessa kan du inte bara skriva ut, utan även fotokopiera, skanna och ibland även faxa. En enda kombinationsenhet förbrukar i slutändan mindre elektricitet.

Relaterat

  • Printa casinostatistik

  • Hur du skapar effektiva marknadsföringskampanjer med tryckta produkter

  • Vilken Skrivare Passar bäst till Utskrivning av Foton Hemma?