De subsidiescanner

Vul onderstaande vragen in om een scan te maken.

Er zijn mogelijk 135 regelingen

TOEKOMSTIG WERKNEMER
Leeftijd
 Regio
Woongemeente
Doelgroep
 Werkinteresse in branche
 Arbeidsbeperking
Duur Werkloosheid

TOEKOMSTIG ARBEIDSAANBOD
 Soort (arbeids-) overeenkomst
 Contractduur
 Contractomvang

De door u ingevoerde gegevens om een scan te maken worden niet opgeslagen.

Ongedaan maken   Reset
 
Opnemen in Resultaat scan
Agrarisch - Bos en Natuur - Subsidie BBL-opleidingen
Agrarisch - Glastuinbouw - Seniorenregeling
Agrarisch - Glastuinbouw - Subsidie BBL-opleidingen
Agrarisch - Hoveniers - Employabilityregeling
Agrarisch - Hoveniers - Seniorenregeling
Agrarisch - Hoveniers - Subsidie BBL-opleidingen
Agrarisch - Loonwerk - Onwerkbaar weer
Agrarisch - Loonwerk - Seniorenregeling
Agrarisch - Loonwerk - Subsidie BBL-opleidingen
Agrarisch - Loonwerk - Subsidie BBL-praktijktrainingen
Agrarisch - Open teelt - Onwerkbaar weer
Agrarisch - Werken aan morgen 2.0
Agrarisch en groen - Cursusgroepen
Belastingdienst - Lage-inkomensvoordeel (LIV)
Belastingdienst - Loonkostenvoordeel (LKV) arbeidsgehandicapte werknemer
Belastingdienst - Loonkostenvoordeel (LKV) doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
Belastingdienst - Loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer
Belastingdienst - Loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer
Belastingdienst - Regeling extraterritoriale kosten voor ingekomen werknemers (30%-regeling)
Belastingdienst – Regeling extraterritoriale kosten voor uitgezonden werknemers (30%-regeling)
Besloten busvervoer - Subsidie Code 95
Besloten busvervoer - Subsidie Deeltijdopleiding touringcarchauffeur
Besloten busvervoer - Subsidie Functie gerelateerde opleidingen
Besloten busvervoer - Subsidieregeling Voltijdopleiding tot touringcar chauffeur
Carrosseriebedrijf - EVC subsidie
Carrosseriebedrijf - Opleidingssubsidie
Europese subsidie - ESF Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking
Gemeente - Detacheringsbaan
Gemeente - Jobcoaching
Gemeente - Loonkostensubsidie
Gemeente - Meesterbeurs
Gemeente - Nazorg
Gemeente - No-risk polis
Gemeente - Overige vergoedingen
Gemeente - Proefplaatsing
Gemeente - Scholing
Gemeente - Startersbeurs
Gemeente - Vervoersvoorziening
Gemeente - Werkplekaanpassing
Gemeente Werkendam en Woudrichem - Werkgeverspremie
Grafimedia - Subsidie printmedia opleidingen
Grafimedia - Tijdelijke subsidieregeling van-werk-naar werk trajecten/mobiliteitsprojecten
Groothandel – Opleidingssubsidie GF Groothandelsfonds
ICT - Focus op ICT in de regio Zuidoost-Brabant
Installatietechniek - BPV voor MIT en duaal HBO
Installatietechniek - EVC regeling
Installatietechniek - OntwikkelingsStimuleringsRegeling (OSR)
Installatietechniek - Spiegelbeeld (vrouwen in de installatietechniek)
Installatietechniek – Instroomregeling BeroepsPraktijkVorming (BPV)
Jeugdzorg - Vergoedingsregeling OR/PVT-trainingen
Kartonnage- en flexibele verpakkingen - Project Vitaliteit beweegt je!
Lokale Omroepsector - E-learning journalistieke basis
Metaalbewerking - Jobstart
Metaalbewerking - Leerwerkbijdrage OOM - schooljaar 2017/2018
Metaalbewerking - Ontwikkelbudget OOM
Metaalbewerking - Persoonlijke Trainingstoelage
Metaalbewerking - Stagebijdrage VMBO, MBO (BOL) en HO (OOM)
Metaalbewerking - Vergoeding ervaringscertificaat (EVC) OOM
Metalekro - Vergoeding hbo- leervouchers (hbo-lv)
Metalekro - Vergoeding opleiden van leerlingen (bbl)
Metalektro - Ontwikkelen hr-verantwoordelijke
Metalektro - Ontwikkelen praktijkopleider
Metalektro - Scan of advies loopbaanontwikkeling
Metalektro - Stagevergoeding
Metalektro - Training functionerings- en beoordelingsgesprekken
Metalektro - Training persoonlijke vaardigheden
Metalektro - Vergoeding Beroepsopleidingen (BOE) werkenden
Metalektro - Vergoeding leerplekken HBO duaal
Meubelindustrie - Bonus BBL 3
Meubelindustrie - CNV dienstverlening geldzorgen
Meubelindustrie - Competentiemeter
Meubelindustrie - Diplomavergoeding BBL 4 en Hbo-opleidingen
Meubelindustrie - ECM Academy
Meubelindustrie - ECM Academy Online
Meubelindustrie - EVC traject
Meubelindustrie - Hbo-Ad Technische Bedrijfskunde Subsidieregeling
Meubelindustrie - Praktijkopleider
Meubelindustrie - Scan duurzame inzetbaarheid
Meubelindustrie - Scholingssubsidie
Meubelindustrie - Scholingssubsidie 50plus
Meubelindustrie - Subsidieregeling Praktijkopleider
Meubelindustrie - Vereveningsbijdrage BBL niveau 3
Meubelindustrie - Werkvermogensmonitor
Mobiliteitsbranche - Bijscholing voor leermeesters
Mobiliteitsbranche - EVC-traject
Mobiliteitsbranche - Leermeesteropleiding
Mobiliteitsbranche - Subsidie Regionale Praktijktraining (RPT)
Onderwijs - Cultuureducatie vmbo, praktijkonderwijs en vso
Onderwijs - Erkenning bekwaamheid voortgezet onderwijs
Onderwijs - Leraren Ontwikkel Fonds
Onderwijs - Regeling subsidie korte scholingstrajecten voortgezet onderwijs
Onderwijs - Schoolleiderstegemoetkoming
Onderwijs - Subsidie Lerend Werken primair onderwijs
Onderwijs - Subsidie Zij-instroomregeling
Onderwijs - Subsidieregeling curriculumontwikkeling po & vo
Onderwijs - Subsidieregeling opleiding cultuurbegeleider primair of speciaal onderwijs
Onderwijs - Subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs
Onderwijs - Tegemoetkoming leraren
Onderwijs - Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters tekortvakken
Onderwijs - Vrij roosteren leraren 2017-2019
Rijksoverheid - Subsidieregeling Praktijkleren
Rijksoverheid - Teambeurs primair onderwijs
Rijksoverheid - Tel mee met Taal
Scheepvaart - Studiekostenvergoeding
Schoonmaak- en Glazenwassersbranche - Bijdrage in de opleidingskosten
Taxibranche - Vitaliteitsprogramma ‘Fit op de rit’
Taxibranche - Werkvermogensmonitor
Textielgroothandel - Scholingssubsidie
Timmerindustrie - EVC regeling
Timmerindustrie - SSWT Subsidie
Transport & Logistiek - Subsidie Veiligheid
Transport & Logistiek - Subsidie voor branchekwalificerende scholing
Transport & Logistiek - Subsidie voor Praktijkdagen Code 95
Uitzendbranche - EVC-traject flexkrachten
Uitzendbranche - Scholingsvouchers
UWV - Internationaal handelsverkeer
UWV - Loondispensatie Wajong
UWV - Meeneembare werkvoorzieningen
UWV - No-riskpolis
UWV - Proefplaatsing
UWV - Subsidie interne Jobcoaching
UWV - Tolkvoorzieningen
UWV - Vergoeding voorzieningen werkgever
Vlakglasbranche - Opleidingssubsidie
Vleessector - Employability
Vleessector - Opleidingssubsidie BBL 1 en 2
Vleessector - Overige Opleidingssubsidies
Vleessector - Subsidie leerwerkplekken
Vleessector - Subsidies ten behoeve van projecten
Vleessector - Vergoeding Erkenning Verworven Competenties (EVC)
Vleessector - Verletkostenvergoeding
Welzijn - Subsidie Slimme BOUWplaats
Ziekenhuizen - Subsidieregeling arbeidsverhoudingen
Zorg - Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen
Zorg - Stagefonds Zorg

Toon regelingen   Resultaat scan
Copyright © 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.