De subsidiescanner

Vul onderstaande vragen in om een scan te maken.

Er zijn mogelijk 162 regelingen

TOEKOMSTIG WERKNEMER
Leeftijd
 Regio
Woongemeente
Doelgroep
 Werkinteresse in branche
 Arbeidsbeperking
Duur Werkloosheid

TOEKOMSTIG ARBEIDSAANBOD
 Soort (arbeids-) overeenkomst
 Contractduur
 Contractomvang

De door u ingevoerde gegevens om een scan te maken worden niet opgeslagen.

Ongedaan maken   Reset
 
Opnemen in Resultaat scan
Agrarisch - Bos en Natuur - Subsidie BBL-opleidingen
Agrarisch - Glastuinbouw - Seniorenregeling
Agrarisch - Glastuinbouw - Subsidie BBL-opleidingen
Agrarisch - Hoveniers - Employabilityregeling
Agrarisch - Hoveniers - Seniorenregeling
Agrarisch - Hoveniers - Subsidie BBL-opleidingen
Agrarisch - Loonwerk - Onwerkbaar weer
Agrarisch - Loonwerk - Seniorenregeling
Agrarisch - Loonwerk - Subsidie BBL-opleidingen
Agrarisch - Loonwerk - Subsidie BBL-praktijktrainingen
Agrarisch - Open teelt - Onwerkbaar weer
Agrarisch - Werken aan morgen 2.0
Agrarisch en groen - Cursusgroepen
Belastingdienst - Arbeidsgehandicapte werknemer (Mobiliteitsbonus)
Belastingdienst - Lage-inkomensvoordeel (LIV)
Belastingdienst - Loonkostenvoordeel (LKV) arbeidsgehandicapte werknemer
Belastingdienst - Loonkostenvoordeel (LKV) doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
Belastingdienst - Loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer
Belastingdienst - Loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer
Belastingdienst - Premiekorting jongere werknemer
Belastingdienst - Premiekorting oudere werknemers
Belastingdienst - Premievrijstelling marginale arbeid
Belastingdienst - Regeling extraterritoriale kosten voor ingekomen werknemers (30%-regeling)
Belastingdienst Regeling extraterritoriale kosten voor uitgezonden werknemers (30%-regeling)
Besloten busvervoer - Subsidie Code 95
Besloten busvervoer - Subsidie Deeltijdopleiding touringcarchauffeur
Besloten busvervoer - Subsidie Functie gerelateerde opleidingen
BIKUDAK - Subsidie op Brancheactiviteit Dakvakman 2020
BIKUDAK - Subsidie vacaturevervulling via opleidingen
Carrosseriebedrijf - EVC subsidie
Carrosseriebedrijf - Opleidingssubsidie
Europese subsidie - ESF Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking
Europese subsidie - Your first EURES job
Gemeente - Detacheringsbaan
Gemeente - Jobcoaching
Gemeente - Loonkostensubsidie
Gemeente - Meesterbeurs
Gemeente - Nazorg
Gemeente - No-risk polis
Gemeente - Overige vergoedingen
Gemeente - Proefplaatsing
Gemeente - Scholing
Gemeente - Startersbeurs
Gemeente - Vervoersvoorziening
Gemeente - Werkplekaanpassing
Gemeente Werkendam en Woudrichem - Werkgeverspremie
Gemeentelijke Overheid - Impulsregeling
Gemeentelijke Overheid - Innovatieve projecten regeling
Gemeentelijke Overheid - Jongerenregeling
Grafimedia - Scholingsnoodzaak
Grafimedia - Stimuleringsregeling BBL Printmedia
Grafimedia - Subsidie mobiliteitsprojecten
Grafimedia - Subsidie printmedia opleidingen
Grafimedia - Van Werk-naar-werk begeleiding
Groothandel - Subsidie Health Check
Groothandel Opleidingssubsidie GF Groothandelsfonds
ICT - Focus op ICT in de regio Zuidoost-Brabant
ICT - Trajecten van een WW-uitkering naar een ander of hetzelfde beroep bij een andere werkgever
ICT - Trajecten van overig naar hetzelfde of een ander beroep
ICT - Trajecten van werk naar een ander beroep bij een andere werkgever
ICT - Trajecten van werk naar een hetzelfde beroep bij een andere werkgever
Installatietechniek - BPV voor MIT en duaal HBO
Installatietechniek - EVC regeling
Installatietechniek - OntwikkelingsStimuleringsRegeling (OSR)
Installatietechniek - Spiegelbeeld (vrouwen in de installatietechniek)
Installatietechniek Instroomregeling BeroepsPraktijkVorming (BPV)
Installatietechniek Workshop 50 + (inclusief opleidingssubsidie)
Kartonnage- en flexibele verpakkingen - Tegemoetkomingsregeling gezondheids- en vitaliteitschecks
Kartonnage- en flexibele verpakkingen Stimuleringsregeling Scholing & Ontwikkeling
Lokale Omroepsector - E-learning journalistieke basis
Metaalbewerking - Jobstart
Metaalbewerking - Kennisavonden
Metaalbewerking - Leerwerkbijdrage OOM - schooljaar 2015/2016 & 2016/2017
Metaalbewerking - Leerwerkbijdrage OOM - schooljaar 2017/2018
Metaalbewerking - Ontwikkelbudget OOM
Metaalbewerking - Persoonlijke Trainingstoelage (PTT 2017)
Metaalbewerking - Stagebijdrage VMBO, MBO (BOL) en HO (OOM)
Metaalbewerking - Vergoeding ervaringscertificaat (EVC) OOM
Metalekro - Vergoeding hbo- leervouchers (hbo-lv)
Metalekro - Vergoeding opleiden van leerlingen (bbl)
Metalektro - Ontwikkelen hr-verantwoordelijke
Metalektro - Ontwikkelen praktijkopleider
Metalektro - Scan of advies loopbaanontwikkeling
Metalektro - Stagevergoeding
Metalektro - Training functionerings- en beoordelingsgesprekken
Metalektro - Training persoonlijke vaardigheden
Metalektro - Vergoeding Beroepsopleidingen (BOE) werkenden
Metalektro - Vergoeding leerplekken HBO duaal
Metalektro - Vergroten zij- en BBL-instroom (ZBI)
Meubelindustrie - Bonus BBL 3
Meubelindustrie - Diplomavergoeding BBL 4 en Hbo-opleidingen
Meubelindustrie - ECM Academy
Meubelindustrie - ECM Academy Online
Meubelindustrie - EVC traject
Meubelindustrie - Hbo-Ad Technische Bedrijfskunde Subsidieregeling
Meubelindustrie - Praktijkopleider
Meubelindustrie - Scholingssubsidie
Meubelindustrie - Subsidieregeling Praktijkopleider
Meubelindustrie - Tegemoetkoming studiekosten BBL 2016-2017
Meubelindustrie - Van werk naar werk
Meubelindustrie - Vereveningsbijdrage BBL niveau 3
Meubelindustrie - Werkvermogensmonitor
Mobiliteitsbranche - Bijscholing voor leermeesters
Mobiliteitsbranche - EVC-traject
Mobiliteitsbranche - Leermeesteropleiding
Mobiliteitsbranche - Subsidie Regionale Praktijktraining (RPT)
Onderwijs - Erkenning bekwaamheid voortgezet onderwijs
Onderwijs - Leraren Ontwikkel Fonds
Onderwijs - Regeling subsidie korte scholingstrajecten voortgezet onderwijs
Onderwijs - Subsidie Lerend Werken primair onderwijs
Onderwijs - Subsidie Zij-instroomregeling
Onderwijs - Subsidieregeling curriculumontwikkeling po & vo
Onderwijs - Subsidieregeling opleiding cultuurbegeleider primair of speciaal onderwijs
Onderwijs - Subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs
Onderwijs - Tegemoetkoming leraren
Onderwijs - Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters tekortvakken
Onderwijs - Vrij roosteren leraren 2017-2019
Politie - Leidinggeven aan ad hoc projecten
Procesindustrie - Training praktijkbegeleider
Recreatie - Tegemoetkoming op cursuskosten
Recreatie - Tegemoetkoming op opleidingskosten (BBL)
Rijksoverheid - Schoolleiderstegemoetkoming
Rijksoverheid - Subsidieregeling Praktijkleren
Rijksoverheid - Teambeurs primair onderwijs
Rijksoverheid - Tel mee met Taal
Scheepvaart - Studiekostenvergoeding
Schoonmaak- en Glazenwassersbranche - Bijdrage in de opleidingskosten
Slagersbedrijf - Opleidingssubsidie BBL
Slagersbedrijf - Opleidingssubsidie cursussen
Slagersbedrijf - Subsidie EVC-traject
Timmerindustrie - EVC regeling
Timmerindustrie - SSWT Subsidie
Transport & Logistiek - Subsidie Veiligheid
Transport & Logistiek - Subsidie voor branchekwalificerende scholing
Transport & Logistiek - Subsidie voor Praktijkdagen Code 95
Transport & Logistiek - Subsidie voor Rijopleidingen
Uitzendbranche - EVC-traject flexkrachten
Uitzendbranche - Scholingsvouchers
UWV - Brug-WW
UWV - Compensatieregeling ziektekosten voor oudere voormalig werkloze werknemers
UWV - Internationaal handelsverkeer
UWV - Loondispensatie Wajong
UWV - Meeneembare werkvoorzieningen
UWV - No-riskpolis
UWV - Proefplaatsing
UWV - Subsidie interne Jobcoaching
UWV - Tolkvoorzieningen
UWV - Vergoeding voorzieningen werkgever
UWV Scholingsvoucher voor werkzoekende uit de langdurige zorg
Vlakglasbranche - Opleidingssubsidie
Vleessector - Employability
Vleessector - Opleidingssubsidie BBL 1 en 2
Vleessector - Overige Opleidingssubsidies
Vleessector - Subsidie leerwerkplekken
Vleessector - Subsidies ten behoeve van projecten
Vleessector - Vergoeding Erkenning Verworven Competenties (EVC)
Vleessector - Verletkostenvergoeding
Welzijn - Subsidie Slimme WERKvloer
Zorg - Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen
Zorg - Stagefonds Zorg
Zorg - Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg
Zorg - Subsidieregeling opleidingen publieke gezondheidszorg

Toon regelingen   Resultaat scan
Copyright 2015 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.