De subsidiescanner

Vul onderstaande vragen in om een scan te maken.

Er zijn mogelijk 87 regelingen

TOEKOMSTIG WERKNEMER
Leeftijd
 Regio
Woongemeente
Doelgroep
 Werkinteresse in branche
 Arbeidsbeperking
Duur Werkloosheid

TOEKOMSTIG ARBEIDSAANBOD
 Soort (arbeids-) overeenkomst
 Contractduur
 Contractomvang

De door u ingevoerde gegevens om een scan te maken worden niet opgeslagen.

Ongedaan maken   Reset
 
Opnemen in Resultaat scan
Agrarisch - Werken aan morgen 2.0
Agrarisch en groen - Cursusgroepen
Belastingdienst - Jeugd-LIV (Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon)
Belastingdienst - Regeling extraterritoriale kosten voor ingekomen werknemers (30%-regeling)
Belastingdienst – Regeling extraterritoriale kosten voor uitgezonden werknemers (30%-regeling)
Besloten busvervoer - Gastvrijheidstraining
Besloten busvervoer - Subsidie Code 95
Besloten busvervoer - Subsidie Functie gerelateerde opleidingen
Besloten busvervoer - Subsidieregeling Voltijdopleiding tot touringcar chauffeur
Bouw en infra - Leermeestercursus
Carrosseriebedrijf - EVC subsidie
Carrosseriebedrijf - Opleidingssubsidie
Europese subsidie - Your first EURES job
Gemeente - Detacheringsbaan
Gemeente - Jobcoaching
Gemeente - Loonkostensubsidie
Gemeente - Meesterbeurs
Gemeente - Nazorg
Gemeente - No-risk polis
Gemeente - Overige vergoedingen
Gemeente - Proefplaatsing
Gemeente - Scholing
Gemeente - Startersbeurs
Gemeente - Vervoersvoorziening
Gemeente - Werkplekaanpassing
Gemeente Werkendam en Woudrichem - Werkgeverspremie
Installatietechniek - BPV voor MIT en duaal HBO
Installatietechniek - OntwikkelingsStimuleringsRegeling (OSR)
Installatietechniek – Instroomregeling BeroepsPraktijkVorming (BPV)
Jeugdzorg - Vergoedingsregeling OR/PVT-trainingen
Kartonnage- en flexibele verpakkingen - Tegemoetkomingsregeling gezondheids- en vitaliteitschecks
Kartonnage- en flexibele verpakkingen – Stimuleringsregeling Scholing & Ontwikkeling
Metalekro - Vergoeding hbo- leervouchers (hbo-lv)
Metalekro - Vergoeding opleiden van leerlingen (bbl)
Metalektro - Vergoeding Beroepsopleidingen (BOE) werkenden
Metalektro - Vergoeding leerplekken HBO duaal
Meubelindustrie - CNV dienstverlening geldzorgen
Meubelindustrie - Competentiemeter
Meubelindustrie - Diplomavergoeding BBL 4 en Hbo-opleidingen
Meubelindustrie - ECM Academy
Meubelindustrie - ECM Academy Online
Meubelindustrie - EVC traject
Meubelindustrie - Hbo-Ad Technische Bedrijfskunde Subsidieregeling
Meubelindustrie - Praktijkopleider
Meubelindustrie - Scan duurzame inzetbaarheid
Meubelindustrie - Scholingssubsidie
Meubelindustrie - Subsidieregeling Praktijkopleider
Meubelindustrie - Vereveningsbijdrage BBL niveau 3
Meubelindustrie - Werkvermogensmonitor
Mobiliteitsbranche - Bijscholing voor leermeesters
Mobiliteitsbranche - EVC-traject
Mobiliteitsbranche - Leermeesteropleiding
Mobiliteitsbranche - Subsidie Regionale Praktijktraining (RPT)
Onderwijs - Erkenning bekwaamheid voortgezet onderwijs
Onderwijs - Schoolleiderstegemoetkoming
Onderwijs - Subsidie Lerend Werken primair onderwijs
Recreatie - Tegemoetkoming op cursuskosten
Recreatie - Tegemoetkoming op opleidingskosten (BBL)
Slagersbedrijf - Opleidingssubsidie BBL
Slagersbedrijf - Opleidingssubsidie cursussen
Slagersbedrijf - Subsidie EVC-traject
Taxibranche - Vitaliteitsprogramma ‘Fit op de rit’
Taxibranche - Werkvermogensmonitor
Textielgroothandel - Scholingssubsidie
Timmerindustrie - EVC regeling
Timmerindustrie - SSWT Subsidie
Uitzendbranche - EVC-traject flexkrachten
Uitzendbranche - Scholingsvouchers
UWV - Internationaal handelsverkeer
UWV - Loondispensatie Wajong
UWV - Meeneembare werkvoorzieningen
UWV - No-riskpolis
UWV - Proefplaatsing
UWV - Subsidie interne Jobcoaching
UWV - Tolkvoorzieningen
UWV - Vergoeding voorzieningen werkgever
Vlakglasbranche - Opleidingssubsidie
Vleessector - Employability
Vleessector - Opleidingssubsidie BBL 1 en 2
Vleessector - Overige Opleidingssubsidies
Vleessector - Subsidie leerwerkplekken
Vleessector - Subsidies ten behoeve van projecten
Vleessector - Vergoeding Erkenning Verworven Competenties (EVC)
Vleessector - Verletkostenvergoeding
Ziekenhuizen - Subsidieregeling arbeidsverhoudingen
Ziekenhuizen - Subsidieregeling gezond en veilig werken
Zorg - Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen

Toon regelingen   Resultaat scan
Copyright © 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.