Resultaten van uw scan

Subsidie


Metalektro – Subsidieregeling inwerken zij-instromers
Omschrijving
De stichting A+O Metalektro (arbeidsmarkt + onderwijs metalektro) biedt werkgevers een vergoeding als tegemoetkoming in de kosten voor de functiegerichte training/opleiding én begeleiding van zij-instromers.
Het kan hierbij gaan om de kosten voor zowel een intern als extern opleidings- en begeleidingstraject of een combinatie van beiden. De vergoeding bedraagt maximaal € 3.000 per werknemer.

Let op: Voor deze regeling is een budget beschikbaar van maximaal € 1.200.000,-. De inschrijving sluit wanneer dit maximumbudget is bereikt.


Toepassing
Deze subsidieregeling is van toepassing op werkgevers in de sector Metalektro.

Voorwaarden
 • De declaratie wordt in behandeling genomen wanneer de nieuwe medewerker:
  o een arbeidsovereenkomst heeft bij de werkgever voor minimaal 6 maanden (inclusief proeftijd)
  niet werkzaam was in de Metalektro, en/of
 • werkloos was, en/of
 • bijstandsgerechtigd was, of
 • niet uitkeringsgerechtigd was (‘Nugger’), of
 • werkloos is en een verblijfsstatus heeft (statushouder), of
 • een voortijdig schoolverlater (VSV) is zonder startkwalificatie (opleidingsniveau op mbo niveau 1/Entree of lager), of
een WIA/WAJONG uitkering ontving.
 • Het aantal zij-instromers waarvoor een vergoeding beschikbaar wordt gesteld is mede afhankelijk van de omvang van het bedrijf.
 • Per medewerker kun één vergoeding worden aangevraagd.
 • De functiegerichte training/opleiding start binnen 3 maanden na start dienstverband. Hierbij mag het niet gaan om een erkende crebo- of croho opleiding: hiervoor biedt A+O andere vergoedingen aan.
 • Selectie en intake valt buiten de vergoeding.
 • Werknemers waarvoor deze vergoeding wordt toegekend, kunnen voor de gedeclareerde activiteiten geen gebruik maken van andere regelingen/vergoedingen van A+O.
 • De werkgever betaalt de externe kosten en declareert deze – tot uiterlijk het maximale vergoedingsbedrag – bij A+O.

  Verstrekker
  AenO Metalektro

 • Uitgebreide informatie

  Reset Terug

  Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
  Copyright © 2017 Subsidiescanner.nu
  Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

  Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.