Resultaten van uw scan

Subsidie


Metalektro Financieringsreglement opleiden van leerlingen en werknemers 2019-2021
Omschrijving
De stichting A+O Metalektro (arbeidsmarkt + onderwijs Metalektro) biedt werkgevers een vergoeding die (leerling) werknemers een geaccrediteerde opleiding laten volgen op MBO- of HBO niveau.
De vergoeding bedraagt maximaal 3.000,- per studiejaar, met een maximum van 4 studiejaren. Per opleidingsniveau geldt een maximum aantal te vergoeden studiejaren.
Opleidng Niveau Max. vergoedingsduur
mbo Assistent-opleiding bbl-niveau I 1 jaar
mbo Basisberoepsopleiding bbl-niveau II 2 jaar
mbo Vakopleiding bbl-niveau III 3 jaar
mbo Middenkaderopleiding bbl-niveau IV 4 jaar
Associate Degree Niveau V 2 jaar
HBO Niveau V 4 jaar
WO Niveau VI 4 jaar

Let op: deze regeling kent een subsidieplafond. De inschrijvingsmogelijkheden stoppen eerder indien dit maximum budget is bereikt.

Toepassing
Deze subsidieregeling is van toepassing op werkgevers in de Metalektro.

Voorwaarden
  • Aanmelden gedurende de studieperiode dan wel uiterlijk binnen 6 maanden na aanvangsdatum van het aan te vragen studiejaar.
  • Er dient een bewijs van inschrijving te zijn (deze kan middels een steekproef via Mijn A+O worden opgevraagd).
  • Er dient een (leer-)arbeidsovereenkomst te zijn (deze kan middels een steekproef via Mijn A+O worden opgevraagd).
  • Voorlopige vergoeding wordt zesmaandelijks na aanvang van het aangevraagde studiejaar/studiejaren uitgekeerd. Bij meerjarige opleidingen dient er ieder jaar door de werkgever aangegeven te worden of de (leerling-) werknemer zijn opleiding vervolgt. (je ontvangt via Mijn A+O hiervoor een melding)
  • Na afronding vergoedingsperiode/of bij voortijdig uitval dient binnen 6 maanden gedeclareerd te worden met een bewijs van deelname. Definitieve vaststelling en toekenning van de vergoeding na ontvangst van een volledige declaratie.


Verstrekker
AenO Metalektro

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.