Resultaten van uw scan

Subsidie


FLOW - regeling bijdrage leeradviseurs
Omschrijving
Uit arbeidsmarktonderzoek van de stichting Fonds Leren & Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW) blijkt dat wooncorporaties het gevraagde opleidingsniveau verhogen. Veel werknemers moeten daarom bijscholen om inzetbaar te blijven op de in- en externe arbeidsmarkt. Het is hierbij van groot belang dat de werkgever goed communiceert over de veranderingen en de benodigde scholing. FLOW stelt subsidie beschikbaar om een leeradviseur aan te stellen zodat een kwalitatieve mistmatch tussen medewerkers en functies kan worden voorkomen.
Leeradviseurs ondersteunen en enthousiasmeren leidinggevenden en medewerkers bij het bevorderen van ontwikkeling en het kiezen van de juiste opleiding. Leeradviseurs zetten zich in voor de samenwerkende regio (en dus niet voor één corporatie) waarvoor zij werkzaam zijn en werken samen met de andere leeradviseurs om gezamenlijke ontwikkeling en eventueel inkoop van opleidingen te bevorderen. Een leeradviseur mag ook werkzaam zijn in meerdere regio’s, waardoor het beschikbare bedrag wordt verhoogd.
De subsidie voor een leeradviseur bedraagt € 22.100,- (inclusief btw) per regio voor de periode tot 1 juli 2018.
Om voor de bijdrage in aanmerking te komen, kan een regionaal samenwerkingsverband een verzoek indienen bij FLOW. Het verzoek moet aan alle opgestelde voorwaarden voldoen.

Toepassing
Deze subsidieregeling is van toepassing op werkgevers binnen de sector Woningbouw.

Voorwaarden
 • Het verzoek is voorzien van een plan met doelen, doelgroep, afspraken over de te behalen resultaten en activiteiten van de leeradviseur, en de duur van de aanstelling en het aantal uur per week.
 • De leeradviseur is op de hoogte van de in- en externe arbeidsmarkt, de daarbij behorende skills voor de toekomst, weet welke opleidingen hierbij aansluiten en hoe je deze goed(koop) in kunt kopen.
 • De leeradviseur is bekend met verschillende leerstijlen en welk soort opleidingen hierbij aansluiten.
 • De leeradviseur is in staat om te enthousiasmeren, te stimuleren en door te verwijzen, weet medewerkers over de streep te trekken om een opleiding te gaan volgen (vooral ook medewerkers die daar in eerste instantie niet toe geneigd zijn) en enthousiasmeert leidinggevenden om ontwikkeling als speerpunt in te zetten.
 • De leeradviseur weet zich snel eigen te maken welke kennis rond opleidingen nodig is binnen de regio en gebruikt deze informatie om leidinggevenden en medewerkers te ondersteunen en deelt deze met de andere leeradviseurs.
 • De leeradviseur werkt goed samen met andere leeradviseurs om signalen voor opleidingen te herkennen, samen opleidingen te ontwikkelen en te organiseren of gezamenlijk in te kopen.
 • De leeradviseur is op de hoogte van de cao Woondiensten (individueel leerbudget), FLOW (Loopbaanwijzer, Kansenportaal), Corporatie Academie, et cetera.
 • De leeradviseur is niet bang om voor groepen te staan.
 • De leeradviseur is bereid om door de regio te reizen en eens in de zoveel tijd centraal in het land bijeenkomsten met de andere leeradviseurs bij te wonen.
 • De leeradviseur heeft minimaal een hbo-hrd opleiding afgerond; een CV dient als bijlage bij de aanvraag te worden toegevoegd.
 • Voor de functie van leeradviseur kan een interne medewerker worden aangesteld die onder de cao Woondiensten valt. Voor deze medewerkers gelden aparte declaratieregels die bij FLOW zijn op te vragen.
 • Als de regio ervoor kiest om een externe leeradviseur aan te trekken, moet er een benchmark worden gehouden. In de benchmarkprocedure worden, door eigen onderzoek, minimaal drie partijen met elkaar vergeleken op basis van hun prijsopgaven en kwalificaties. Deze prijsopgaven kunnen bestaan uit een offerte, een uitdraai van internet of een andere vorm van prijsopgave. Dit in verband met marktconformiteit van tarieven en prijs/kwaliteit. Het benchmarkformulier moet als bijlage bij de aanvraag worden toegevoegd.


Verstrekker
Flow

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.