Resultaten van uw scan

Subsidie


BIKUDAK - Subsidie vacaturevervulling via opleidingen
Omschrijving
Bevordering van instroom via een kwalificerende opleiding is een belangrijk beleidsdoel van de sector BIKUDAK. De sector stelt daarom een financiële bijdrage beschikbaar aan praktijkleerbedrijven die een praktijkopleidingsplaats bieden aan een leerling die een vakopleiding volgt volgens de Beroeps Begeleidende Leerweg.
De bijdrage is vastgesteld als een bedrag per leerling per maand en met een maximaal aantal maanden per opleidingsniveau volgens onderstaande tabel:Opleiding Bijdrage Max. aantal maanden
BBL 1 € 225,- 5
BBL 2 € 175,- 10
BBL 3 € 125,- 10

Vooralsnog zijn deze bedragen vastgesteld voor het eerste jaar, zijnde mei 2016 tot mei 2017. Op basis van een evaluatie zullen de bedragen voor het tweede jaar worden bepaald.

Toepassing
Deze subsidieregeling is van toepassing op werkgevers binnen de sector BIKUDAK die een praktijkopleidingsplaats beschikbaar stellen aan een BBL-leerling.

Voorwaarden
  • De deelnemende bedrijven passen de cao BIKUDAK toe.
  • De leerling krijgt een arbeidsovereenkomst waar de cao BIKUDAK van op toepassing is.
  • Om leerlingen te kunnen indelen dienen leerlingen aan te geven wat hun positie was op de arbeidsmarkt voorafgaande aan het moment van instroom.


Verstrekker
Sociaal Fonds BIKUDAK

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.