Resultaten van uw scan

Subsidie


BIKUDAK - Subsidie op Brancheactiviteit Dakvakman 2020
Omschrijving
In het kader van het sectorplan BIKUDAK II (bitumineuze en kunststof dakbedekkers) is de roadshow Dakvakman 2020 opgezet. Doel is om bedrijven en werknemers te ondersteunen bij de eigen verantwoordelijkheid voor het werken aan duurzame inzetbaarheid.

Er zijn 4 hoofdthema’s die elk met een filmpje worden ingeleid. Ieder thema wordt met de deelnemers besproken door middel van een workshop of instructie. De invulling van de thema’s is maatwerk en gebeurt dus in overleg met het bedrijf. De thema’s zijn:
- Arbeidsverhoudingen
-Opleiding & ontwikkeling
- Veiligheid & gezondheid
- Maatschappelijk verantwoord Werkproces

De presentatie is in handen van de arbovoorlichters van SBD (Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingsbranche). De roadshow heeft geen vaste invulling. Er kunnen activiteiten worden ingevoegd en het is mogelijk om een gastspreker uit te nodigen. Een roadshow duurt minimaal 2 tot maximaal 8 uur. Uitvoering kan zowel binnen als buiten de reguliere werktijden (vanaf 07.00 tot 20.00 uur).

Er zijn twee mogelijkheden:
1) Een collectieve bijeenkomst met het personeel op het bedrijf, zonder externe sprekers. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
2) Een collectieve bijeenkomst met externe spreker(s), waaraan wel kosten zijn verbonden. De roadshow wordt bekostigd door het bedrijf dat de aanvraag indient. Het bedrijf ontvangt daarbij wel een financiële tegemoetkoming vanuit de bedrijfstak. Per aanvraag zal bekeken worden hoeveel zal worden vergoed.

Toepassing
Deze subsidieregeling is van toepassing op werkgevers binnen de sector BIKUDAK die hun werknemers de roadshow Dakvakman 2020 willen aanbieden, zodat zij beter bekend raken met de mogelijkheden om zelf te werken aan duurzame inzetbaarheid.

Voorwaarden
  • De deelnemende bedrijven passen de cao BIKUDAK toe.
  • De deelnemende bedrijven vallen binnen de sector BIKUDAK.


Verstrekker
Sociaal Fonds BIKUDAK

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.