Resultaten van uw scan

Subsidie


Meubelindustrie - Vergoeding leermiddelen BBL 2017-2018
Omschrijving
Voor medewerkers die een BBL-opleiding volgen op niveau 2 of 3 kan bij het Expertise Centrum Meubel (ECM) een vergoeding worden aangevraagd voor de kosten van leermiddelen.
Onder leermiddelen vallen:
  1. De lesboeken die zijn gekocht voor de opleiding.
  2. De digitale middelen die worden gebruikt bij de opleiding.

Per werknemer wordt per opleidingsniveau het volgende vergoed:
BBL niveau 2 (basisberoepsopleiding): € 300,-.
BBL niveau 3 (vakopleiding): € 420,-.
De vergoeding wordt éénmalig uitgekeerd, in het eerste schooljaar. Het aanvraagformulier kan vanaf het begin van het schooljaar worden gedownload en moet voor 1 maart 2018 ingeleverd zijn.

Let op! Als de leerling een BBL 2 niveau opleiding afgerond heeft, en daarna verder gaat met BBL niveau 3, dan is er geen recht meer op de vergoeding voor niveau 3.

Toepassing
Deze subsidieregeling is van toepassing op werkgevers die werknemers in dienst hebben die een BBL opleiding op niveau 2 of 3 volgen.

Voorwaarden
  • De werknemer volgt een BBL-opleiding op niveau 2 of 3.
  • De werkgever betaalt premie aan het Sociaal Fonds voor de Meubelindustrie voor de betrokken werknemer.
  • De werknemer is in dienst bij een bedrijf dat is aangesloten bij het Sociaal Fonds voor de Meubelindustrie en er wordt voor de werknemer premie afgedragen aan dit fonds.
  • De aanvraag dient ingestuurd te worden voor 31-3-2018.
  • Start de opleiding later dan december 2017, dan kan de subsidie aangevraagd worden tot uiterlijk 3 maanden na de startdatum van de Praktijkovereenkomst.
  • Uitbetaling geschiedt aan de persoon die de kosten voor de lesboeken of digitale leermiddelen heeft betaald. Dit kan zowel de werkgever als de werknemer zijn.


Verstrekker
Expertisecentrum Meubel

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.