Resultaten van uw scan

Subsidie


ICT - Trajecten van een WW-uitkering naar een ander of hetzelfde beroep bij een andere werkgever
Omschrijving
Trajecten van een WW-uitkering naar hetzelfde of een ander beroep bij een andere werkgever worden ingezet om de kansen op een baan van personen met een WW-uitkering te bevorderen.

Kandidaten kunnen middels dit traject begeleiding en ondersteuning ontvangen om zo makkelijker geplaatst te worden op een baan bij een nieuwe werkgever in de sector ICT of op een ICT-functie binnen een krimpsector.
De activiteiten die hiervoor geboden kunnen worden zijn o.a. het opstellen van een loopbaanadvies, coaching, mobiliteitstrajecten, het in kaart brengen van de competenties van de werknemer (EVC of EVP), omscholing of bijscholing.

Indien begeleiding en bemiddeling nodig zijn bij deze overstap, dan wordt via het Centrum Arbeidsmarktvraagstukken-ICT (CA-ICT) tot 50% van de kosten per traject vergoed. De uitvoerder van het traject dient voor de overige 50% aantoonbaar aanvullende financiering te verkrijgen. De overige financiering kan worden verstrekt door zowel de vorige werkgever, de nieuwe werkgever of het UWV. Hier kunnen door de betrokken partijen afspraken over gemaakt worden.

Let op: Bij deze regeling is het toepassen van Brug-WW mogelijk.


Toepassing
Deze regeling is van toepassing op WW-gerechtigden die begeleid worden naar een baan in de sector ICT of een ICT-functie in een krimpsector.
De vergoeding van 50% van de kosten per traject kan aan zowel de voormalig werkgever, de nieuwe werkgever of UWV beschikbaar worden gesteld. Dit hangt er van af welke betrokken partij de kosten voor de uitvoering van het traject daadwerkelijk heeft gemaakt.

Voorwaarden
  • Het CA-ICT vergoedt maximaal 50% van de kosten per traject binnen de maximaal gestelde kosten per traject (maximaal 3.500,- voor begeleiding en 7.500,- voor algemene scholing). De uitvoerder dient voor de overige 50% aantoonbaar aanvullende financiering te verkrijgen. Deze overige financiering kan bijvoorbeeld komen van de vorige werkgever, de nieuwe werkgever of het UWV.
  • De deelnemer heeft een WW-uitkering.
  • De deelnemer zoekt een beroep dat valt binnen de definitie van de ICT sector.
  • De omscholing mag maximaal 12 maanden duren.
  • De begeleiding richting een andere baan is een traject met een beoogde duur van 25 tot 52 weken.
  • Van alle scholing, ook die scholing die door de inschrijver zelf is uitgevoerd, kan een bewijs van deelname worden overlegd bij voorkeur in de vorm van een behaald certificaat of diploma;
  • Ook voor scholing die bij derden is ingekocht geldt dat het CA-ICT 50% van de kosten vergoedt tot het maximum van het beschikbare budget;


Verstrekker
CA-ICT - Sectorplan

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.