Resultaten van uw scan

Subsidie


ICT - Trajecten van werk naar een hetzelfde beroep bij een andere werkgever
Omschrijving
Trajecten van werk naar hetzelfde beroep bij een andere werkgever worden ingezet om de overgang van met ontslag bedreigde werknemers naar een nieuwe baan te bevorderen.
Werknemers kunnen middels dit traject begeleiding en ondersteuning ontvangen om zo makkelijker geplaatst te worden op een baan bij een nieuwe werkgever. De activiteiten die hiervoor geboden kunnen worden zijn o.a. het opstellen van een loopbaanadvies, coaching, mobiliteitstrajecten, het in kaart brengen van de competenties van de werknemer (EVC of EVP) of omscholing.

Het gaat er hierbij specifiek om dat de kandidaten gaan werken in de ICT-sector of op een ICT-functie binnen een krimpsector.

Indien begeleiding en bemiddeling nodig zijn bij deze overstap, dan wordt via het Centrum Arbeidsmarktvraagstukken-ICT (CA-ICT) tot 50% van de kosten per traject vergoed. De uitvoerder van het traject dient voor de overige 50% aantoonbaar aanvullende financiering te verkrijgen. De overige financiering kan worden verstrekt door zowel de vorige als de nieuwe werkgever. Hier kunnen door de betrokken partijen afspraken over gemaakt worden.

Toepassing
De regeling wordt toegepast indien een kandidaat begeleid wordt naar een baan in de sector ICT of een ICT-functie gaat vervullen in een krimpsector. De vergoeding van 50% van de kosten per traject wordt beschikbaar gesteld aan de partij die de kosten heeft gemaakt. Dit kan zowel de nieuwe als de oude werkgever zijn.

Voorwaarden
  • De maximale kosten per traject zijn 2.500,- voor diagnose, bemiddeling, matching en begeleiding en 4.500,- voor algemene scholing.
  • Het CA-ICT vergoedt maximaal 50% van de kosten per traject binnen de maximaal gestelde kosten per traject (zie beschrijving perceel). De uitvoerder dient voor de overige 50% aantoonbaar aanvullende financiering te verkrijgen. Deze overige financiering kan bijvoorbeeld komen van de vorige werkgever, de nieuwe werkgever, het UWV of een gemeente.
  • De deelnemer is werkzaam binnen op een ICT-functie binnen een krimpsector of in de ICT-sector en is aantoonbaar met ontslag bedreigd.
  • De deelnemer zoekt een beroep dat valt binnen de definitie van de ICT sector.
  • De uitvoerder mag geen opslag bij het CA-ICT in rekening brengen op de ingekochte scholing. Alleen de werkelijke aantoonbare kosten van ingekochte opleidingen mogen op basis van inkoopfacturen in rekening worden gebracht.
  • De omscholing mag maximaal 12 maanden duren.
  • De begeleiding richting een andere baan is een traject met een beoogde duur van 13 tot 24 weken.


Verstrekker
CA-ICT - Sectorplan

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.