Resultaten van uw scan

Subsidie


Agrarisch - Hoveniers - Seniorenregeling
Omschrijving
De seniorenregeling biedt werkgevers in de Hovenierssector financiŽle mogelijkheden om oudere werknemers zo lang mogelijk gezond door te laten werken en hun kennis over te laten dragen aan de nieuwe generatie op de werkvloer. Zo kan worden ingezet op duurzame inzetbaarheid en een goede kennisoverdracht.
Met de seniorenregeling krijgen werkgevers de mogelijkheid om de arbeidstijd van medewerkers te verminderen van vijf dagen (100%) naar vier dagen (80%) terwijl medewerkers 90% van hun salaris behouden. Bij een arbeidsovereenkomst voor minder dan fulltime zal de vergoeding naar rato worden aangepast. De vergoeding bestaat uit een negende deel van het bruto weekloon (gebaseerd op 80% werken tegen 90% loon), de verschuldigde vakantietoeslag en de verschuldigde werkgeverslasten.

De hoogte van het te vergoeden bedrag wordt jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen van de sector. Per 1 januari 2017 bedraagt de vergoeding voor werkgevers Ä115,- per gedeclareerde seniorendag.

Toepassing
De regeling is van toepassing op werkgevers in de Hovenierssector die werknemers in dienst hebben van 60 jaar of ouder.
Vanaf 1 januari 2017 is de regeling ook van toepassing op werknemers van 60 jaar of ouder, die parttime werken of werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn in de zin van de WAO of de WIA.

Voorwaarden
  • De werknemer is minimaal 60 jaar.
  • De werknemer is vijf jaar achter elkaar, minimaal 26 weken per jaar werkzaam geweest.
  • De deelname aan de seniorenregeling eindigt bij pensionering of nadat de werknemer 5 jaar aan de regeling heeft deelgenomen.
  • In een overeenkomst legt de werkgever samen met de werknemer een dag vast waarop hij of zij niet werkt.
  • De aanmelding voor deze regeling kan vanaf drie maanden voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum worden gedaan.
  • Gedurende de seniorenregeling wordt pensioen opgebouwd over 90% loon.


Let op:
Er is sprake van een overgangsregeling, waarbij de toetredingsleeftijd geleidelijk verhoogd wordt van 55 naar 60 jaar.


Verstrekker
Colland Arbeidsmarkt

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.