Resultaten van uw scan

Subsidie


Agrarisch - Loonwerk - Onwerkbaar weer
Omschrijving
Het Overbruggingsfonds (OBF) stelt werkgevers van bedrijven die het meest beïnvloed worden door slecht weer, in staat om deze periodes financieel op te vangen en tegelijkertijd werknemers in vaste dienst te houden. Doordat werknemers in vaste dienst blijven, betaalt de werkgever verlaagde WW-premie in plaats van de normale WW-premie.
Na aanmelding van de werknemers kunnen werkgevers jaarlijks, maximaal 30 dagen, gebruikmaken van de regeling. Het aantal dagen is afhankelijk van het aantal maanden dat de werknemers bij de werkgever in dienst zijn.
Werkgevers bepalen zelf wanneer de werknemers een overbruggingsdag opnemen. Tijdens deze dagen betaalt de werkgever 80% van het brutoloon door. Daarna kunnen werkgevers bij het OBF een deel van de loonkosten declareren. Het fonds hanteert hierbij een vast bedrag voor iedere gedeclareerde overbruggingsdag.

De OBF-vergoedingen in de periode 2016-2017 bedragen €88,41 per overbruggingsdag. Deze vergoeding geldt ook voor de ondernemingen Gebr. Van Kessel en Hommel.

Toepassing
Het OBF is van toepassing op werkgevers van bedrijven die het meest beïnvloed worden door slecht weer. De regeling geldt om die reden alleen voor bedrijven in de sectoren Loonwerk en Open teelten. De specifieke ondernemingen waar het fonds verder van op toepassing is, zijn Gebr. Van Kessel en Hommel.

Voorwaarden
  • De werkgever draagt premie af aan het fonds Colland Arbeidsmarkt.
  • Om deel te kunnen nemen aan het OBF moet de werkgever een arbeidsovereenkomst met overbrugging met de werknemer afsluiten.
  • Jaarlijks kan maximaal 30 dagen gebruik gemaakt worden van deze regeling.
  • Het OBF geldt alleen voor bedrijven in de sectoren Loonwerk en Open teelten.
  • De werkgever meldt de werknemers aan.


Verstrekker
Colland Arbeidsmarkt

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.