Resultaten van uw scan

Subsidie


Belastingdienst - Lage-inkomensvoordeel (LIV)
Omschrijving
Vanaf 1 januari 2017 kunnen werkgevers gebruik maken van het lage-inkomensvoordeel. Dit is een belastingmaatregel die het voor werkgevers financieel aantrekkelijker maakt om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan te nemen. Zo kunnen werkgevers een vergoeding krijgen wanneer zij bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aannemen. Door deze financiële bijdrage blijven de loonkosten laag voor werknemers die 100 tot 125% van het WML (van een 23-jarige) verdienen en wordt getracht zowel inkomenszekerheid als werkgelegenheid voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt te waarborgen.
Het loonkostenvoordeel wordt naar rato berekend op basis van het aantal gewerkte uren per jaar. Daarnaast hanteert de Belastingdienst twee maximale voordelen die afhankelijk zijn van het loon van de werknemer:

 1. Voor werknemers die tussen 100% en 110% van het WML (van een 23 jarige) verdienen kunnen werkgevers per jaar maximaal € 2.000,- voordeel op de loonkosten krijgen.
 2. Voor werknemers die tussen 110% en 125% van het WML (van een 23 jarige) verdienen kunnen werkgevers per jaar maximaal € 1.000,- voordeel op de loonkosten krijgen.

De Belastingdienst keert op basis van gegevens van UWV de vergoeding aan werkgevers over 2017 in 2018 automatisch uit. De aangiften loonheffing zijn hiervoor de basis. Voor het recht op het lage-inkomensvoordeel hoeven werkgevers dus geen doelgroepenverklaring aan te vragen en ook geen vinkje te zetten in de loonaangifte.

Let op:
 • In 2017 kan het lage-inkomensvoordeel samengaan met de
  premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers (mobiliteitsbonus) voor de doelgroep banenafspraak. In de jaren 2018 tot en met 2020 gaat de premiekorting voor op het lage-inkomensvoordeelindien op beide regeling aanspraak gemaakt kan worden. Vanaf 2021 geldt alleen het lage-inkomensvoordeel.
 • Het lage-inkomensvoordeel mag gecombineerd worden met loonkostensubsidie.
 • Met ingang van 1 januari 2018 kunnen werknemers die jonger zijn dan 22 recht hebben op het jeugd-LIV. Het jeugd-LIV is een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). De nieuwe tegemoetkoming komt er, omdat er met ingang van 1 juli 2017 wijzigingen zijn aangebracht in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Klik hier voor meer informatie over het jeugd-LIV.


Toepassing
Dit belastingvoordeel is van toepassing op werkgevers die een werknemer in dienst nemen die 100 tot 125% van het WML verdient.

Voorwaarden
 • De werknemer moet minimaal 1.248 verloonde uren hebben gewerkt in het jaar waarover de werkgever het LIV wil ontvangen.
 • De medewerker verdient 100 tot 125% van het WML (voor een 23 jarige).
 • Een werkgever komt ook in aanmerking voor de tegemoetkoming, indien een werknemer jonger dan 23 een salaris verdient tussen 100 en 125% van het WML dat geldt voor 23-jarigen of ouder.
 • Het recht op het lage-inkomensvoordeel stopt als de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt


Verstrekker
Belastingdienst

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.