Resultaten van uw scan

Subsidie


Agrarisch - Loonwerk - Subsidie BBL-praktijktrainingen
Omschrijving
Werkgevers in de sector Loonwerk kunnen in aanmerking komen voor scholingssubsidie voor werkenden die een BBL-opleiding volgen op niveau 2 of 3 en aanvullend noodzakelijke extra praktijktraining moeten volgen. De subsidie bedraagt 50% van de kosten, met een maximum van €1.500,- per werknemer per jaar.

Toepassing
De werkgever heeft een werknemer in dienst die een BBL-opleiding op niveau 2 of 3 volgt, in de sector Loonwerk.

Voorwaarden
 • De werkgever is aangesloten bij Colland arbeidsmarkt.
 • Er is een Beroeps Praktijk Vormings Overeenkomst (BPVO) ondertekend door de werkgever, de werknemer, de school en het kenniscentrum.
 • Voor praktijktrainingen geldt dat de aanvraag ingediend kan worden vanaf de einddatum van de BBL praktijktraining, tot 3 maanden na de einddatum.
 • De aanvraag kan ook na 1 augustus 2015 aangevraagd worden.
 • De praktijktraining dient te worden gevolgd op één van de volgende locaties:

  • SOMA College
  • PTC+
  • Aeres TECH (Voorheen PTC+ Ede)
  • IPC Groene Ruimte
  • Regionaal trainings- en examencentrum fa. Wagemakers in Oudenbosch.


Verstrekker
Colland Arbeidsmarkt

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.