Resultaten van uw scan

Subsidie


Agrarisch - Hoveniers - Subsidie BBL-opleidingen
Omschrijving
Werkgevers in de Hovenierssector kunnen in aanmerking komen voor scholingssubsidie voor werkenden die een BBL-opleiding volgen op niveau 2, 3, of 4. De subsidie betreft de compensatie van loondoorbetaling conform de cao. De subsidie bedraagt 3.000,- in het eerste aanvraagjaar, 2.000,- in het tweede aanvraagjaar en 1.000,- in het derde aanvraagjaar (gebaseerd op 37-urige werkweek). Na het derde jaar wordt geen subsidie meer verstrekt. Jaarlijks per 1 juni wordt de vergoeding vastgesteld.

Toepassing
De werkgever biedt een werknemer een BBL-opleiding aan op niveau 2, 3, of 4, in de Hovenierssector.

Voorwaarden
  • De werkgever is aangesloten bij Colland arbeidsmarkt.
  • De cao Hoveniersbedrijf is van toepassing.
  • De werknemer is bij aanvang van de opleiding jonger dan 21 jaar.
  • Er is een BeroepsPraktijk VormingsOvereenkomst (BPVO) afgesloten naast het reguliere arbeidscontract.
  • Er wordt maximaal over de eerste drie cursusjaren subsidie verstrekt.
  • Het dienstverband is tenminste 28 uur, inclusief doorbetaalde schooldag per week.
  • Bij een opleidingsperiode korter dan 6 maanden wordt geen subsidie verstrekt.
  • De aanvraag voor de subsidie moet uiterlijk 5 maanden na afloop van de het cursusjaar zijn ingediend.


Verstrekker
Colland Arbeidsmarkt

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.