Resultaten van uw scan

Subsidie


Belastingdienst - Premiekorting jongere werknemer
Omschrijving
Als een werkgever een werknemer in dienst neemt in de leeftijd 18 t/m 26 jaar, kan de werkgever per werknemer 3.500 premiekorting per jaar ontvangen voor maximaal 2 jaar en uiterlijk t/m 31-12-2017. De premiekorting geldt als de werknemer recht had op een WW-uitkering of een uitkering op grond van de Participatiewet en ten minste 32 uur per week komt te werken voor de duur van minimaal zes maanden.

De werkgever mag de premiekorting toepassen zolang de dienstbetrekking duurt, met een maximum van 2 jaar.De premiekorting kan alleen worden toegepast voor werknemers die vr 01-01-2016 in dienst zijn genomen. De premiekorting geldt dus uiterlijk t/m 31-12- 2017.

Let op:
Deze premiekorting kan in net gecombineerd worden met de gemeentelijke loonkostensubsidie.
Deze premiekorting mag niet tegelijk toegepast worden met de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers. Indien er tegelijkertijd recht bestaat op beide premies, dient de werkgever de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers toe te passen.


Toepassing
Werkgever die een jongere werknemer in de leeftijd van 18 t/m 26 jaar vr 01-01-2016 in dienst heeft genomen en die recht had op een uitkering.

Voorwaarden
  • De werknemer is vr 01-01-2016 bij de werkgever in dienst getreden.
  • De werkgever moet een doelgroepverklaring van een uitkeringsinstantie hebben, waaruit blijkt dat de werknemer recht had op een uitkering,
  • De werkgever moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling voor ten minste 32 uur per week voor de duur van ten minste 6 maanden hebben, of bij indiensttreding na 01-07-2015 voor tenminste 24 uur per week voor de duur van 6 maanden.
  • Voorafgaand aan de aanvang van de dienstbetrekking had de werknemer recht op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) of de Participatiewet.
  • Op het moment van in dienst treden is de werknemer 18 jaar of ouder maar nog geen 27 jaar.


Let op:
Indien de werknemer voor 01-01-2015 al recht had op de premiekorting hoeft de werkgever geen doelgroepverklaring en schriftelijke arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling te hebben.


Indien de werkgever de werknemer opnieuw in dienst neemt na een onvolledige premiekortingsperiode of indien de werkgever tijdelijk niet voldoet aan de voorwaarden gelden specifieke voorwaarden. Kijk hiervoor op de website .

Verstrekker
Belastingdienst

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.