Resultaten van uw scan

Subsidie


UWV Scholingsvoucher voor werkzoekende uit de langdurige zorg
Omschrijving
De scholingsvoucher voor werkzoekenden vanuit de langdurige zorg is een tijdelijke subsidie die beschikbaar is gesteld voor werkzoekenden uit de langdurige zorg om een opleiding of EVC-traject (Erkenning van eerder verworven competenties) te bekostigen. Met de scholingsvoucher kan de werkzoekende zich laten om- of bijscholen naar een kansberoep.

De scholingsvoucher is bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar ander werk, vanuit de langdurige zorg. Het gaat hierbij om personen voor wie de volgende situaties voor gelden:
 • De betreffende persoon heeft een zorgberoep in de langdurige zorg.
 • De betreffende persoon heeft een zorgberoep in de langdurige zorg gehad en ontvangt vanuit die baan een WW-uitkering of IOW-uitkering.

Er is sprake van een zorgberoep in de langdurige wanneer zorg is of wordt verleent aan mensen die langdurig van zorg afhankelijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld zorg in een instelling zijn maar ook thuiszorg. Bij functies waarin geen directe zorg is of wordt verleend, zoals in een administratieve functie, is geen sprake van een zorgberoep en komt u niet in aanmerking voor de scholingsvoucher.

Toepassing
De scholingsvoucher is van toepassing op personen die:
 • Een zorgberoep hebben in de langdurige zorg;
 • Een zorgberoep in de langdurige zorg hadden en vanuit baan een WW-uitkering of IOW-uitkering hadden.


Voorwaarden
 • De betreffende persoon plaatst zijn CV op werk.nl en gaat er mee akkoord dat UWV hem registreert als werkzoekende.
 • Het beroep waarvoor men de opleiding doet, is opgenomen in de kansberoepenlijst (lijst beschikbaar bij UWV.
 • De opleiding wordt afgesloten met een erkend diploma of certificaat.
 • De aanvraag mag maximaal 2.500 (inclusief btw) zijn. Daaronder vallen dan alle kosten die bij de opleiding horen, zoals inschrijfkosten, studiemateriaal en collegegeld.
 • De aanvraag voor het scholingsvoucher moet binnen uiterlijk 2 weken na de eerste opleidingsdag bij UWV ingediend zijn.
 • De scholingsvoucher moet uiterlijk 31-12-2017 worden aangevraagd.
 • Er kan maar 1 keer gebruik worden gemaakt van de scholingsvoucher.
 • Er is niet eerder een opleiding of EVC-traject voor u betaald vanuit de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015.
 • De opleiding of de kosten voor het behalen van het ervaringscertificaat tijdens een EVC-traject worden niet al (gedeeltelijk) betaald uit andere regelingen van de semi-overheid.


Verstrekker
UWV

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.