Resultaten van uw scan

Subsidie


UWV - Brug-WW
Omschrijving
Brug-WW is een regeling waarbij werkzoekenden zich bij een nieuwe werkgever kunnen laten omscholen voor een bepaalde sector met behoud van de WW-uitkering. Hiermee kunnen werkzoekenden makkelijker en sneller aan het werk in sectoren waar een tekort is aan personeel.
De werknemer ontvangt een inkomen over de uren die hij werkt en de uren waarin hij een opleiding volgt. Werkgevers betalen daarbij alleen de loonkosten over de uren die de werknemer werkt. De uren die de werknemer maakt voor zijn opleiding worden betaald uit de WW. Deze regeling is daarom voor werkgevers ook zeer interessant; een werkgever neemt dus een werknemer in dienst die tegelijkertijd wordt bijgeschoold met de meest actuele kennis.

Vanaf 1 april 2016 zijn er twee soorten Brug-WW:
1. Brug-WW zonder sectorplan
2. Brug-WW met sectorplan

Ad 1. Brug-WW zonder sectorplan
Brug-WW zonder sectorplan wordt geregeld via UWV. Met deze regeling kunnen werkgevers een werkzoekende met een WW-uitkering in dienst nemen. De werkzoekende kan zijn nieuwe baan dan combineren met een opleiding die nodig is voor deze baan.
Tijdens deze periode houdt hij zijn uitkering. En hij hoeft dan niet te solliciteren en is niet verplicht om passende arbeid te aanvaarden. Deze vrijstelling duurt de hele scholingsperiode of tot het einde van zijn WW-uitkering.
De werkgever betaalt dan alleen salaris over de uren die de nieuwe werknemer werkt. Voor de uren die hij besteedt aan zijn opleiding, houdt hij zijn WW-uitkering.

Ad 2. Brug-WW met sectorplan
Indien er voor een sector een sectorplan is ingediend en goedgekeurd, kunnen werkgevers uit deze sector gebruik maken van de regeling Brug-WW met sectorplan.
Ook bij de regeling Brug-WW met sectorplan is het zo dat werknemers een inkomen ontvangen over de gewerkte uren en de uren waarin een opleiding wordt gevolgd maar dat de werkgever alleen betaald voor de gewerkte uren.
De werkgever betaald maar een deel van de scholingskosten. Vanuit het sectorplan vindt cofinanciering plaats voor de scholing van deze nieuwe werknemer.

Toepassing
De regeling Brug-WW is van toepassing op werknemers die een WW-uitkering hebben en werknemers die ontslagen dreigen te worden.

Voorwaarden
Brug-WW zonder sectorplan:
 • De kandidaat ontvangt een WW-uitkering of krijgt binnenkort een WW-uitkering.
 • De kandidaat gaat een opleiding volgen die nodig is voor de nieuwe baan.
 • Tijdens de opleidingsperiode moet de kandidaat voor minimaal 8 uur per week bij de nieuwe werkgever in loondienst zijn.
 • Indien de nieuwe opleiding is afgerond, geeft de werkgever een nieuw contract af of wordt het aantal uren uitgebreid.
 • Het contract moet opgesteld worden voor minimaal zes maanden met het aantal uren dat al werd gewerkt plus het aantal opleidingsuren (baangarantie).
 • UWV beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van het Protocol Scholing en de baangarantie.


Aanvragen voor Brug-WW zonder sectorplan kunnen met behulp van UWV worden ingediend via de Werkmap.

Brug-WW met sectorplan:
 • De kandidaat ontvangt een WW-uitkering of krijgt binnenkort een WW-uitkering.
 • Er dient onderzocht te worden of de kandidaat deel kan nemen aan een maatregel uit een goedgekeurd sectorplan volgens de regeling cofinanciering sectorplannen 2015 waarbij brug-WW mogelijk is. De maatregelen kunnen per sectorplan inhoudelijk verschillen.
 • De aanmelding voor deelname en de wijze waarop kandidaten geselecteerd worden verschilt per sectorplan.
 • De wervings- en aanmeldingsprocedure van het sectorplan heeft geleid tot een concrete match tussen een werknemer en een werkgever. Hierbij is scholing noodzakelijk.
 • De uitvoerder van het sectorplan ( hoofdaanvrager) is akkoord.
 • De sector beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van het Protocol Scholing en de baangarantie.

Aanvragen gaan voor Brug-WW met sectorplan via de hoofdaanvrager van het sectorplan.

Verschil in voorwaarden en toepassing tussen de regelingen Brug-WW:
de beoordeling bij Brug-WW zonder sectorplan wordt gedaan door UWV, bij Brug-WW met sectorplan door de sector.

Verstrekker
UWV

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.