Resultaten van uw scan

Subsidie


Metalektro - Vergroten zij- en BBL-instroom (ZBI)
Omschrijving
Bedrijven die via een flexorganisatie een bbl-leerling plaatsen op MBO niveau II, III en IV, kunnen bij stichting A+O Metalektro een vergoeding voor de begeleiding op de leerwerkplek aanvragen.
Voor de periode 1 februari 2015 tot 1 juli 2016 bedraagt de vergoeding maximaal 3.350,00 (inclusief de additionele vergoeding) per leerling-flexkracht per studiejaar. Als de opleiding start in de periode van 1 juli 2016 tot en met 31 december 2017 bedraagt de vergoeding maximaal 2/3 van de geldende hoogte voor de bbl-vergoeding. De vergoeding voor reguliere bbl-plekken is 3.000,-. De vergoeding vanuit deze regeling is dus maximaal 2.000,- per leerling-flexkracht per studiejaar.

De maximale duur van de vergoeding is afhankelijk van de opleiding die wordt gevolgd. Voor mbo basisberoepsopleiding (bbl-niveau II) en mbo middenkaderopleiding (bbl-niveau IV) is de vergoeding maximaal 2 jaar. Voor de mbo vakopleiding (bbl-niveau III) is de vergoeding maximaal 3 jaar.

Toepassing
Werkgevers in de sector Metalektro die via een flexorganisatie een leerwerkplek bieden aan bbl-leerlingen op niveau II, III en IV.

Voorwaarden
 • Het leerbedrijf is een door het kenniscentrum respectievelijk
  SBB erkend leerbedrijf.
 • Het leerbedrijf en de flexorganisatie sluiten een door beide
  partijen ondertekende opdrachtovereenkomst ten behoeve
  van het opleiden van de leerling-flexkracht en het beschikbaar
  stellen van een leerwerkplek.
 • Het leerbedrijf biedt de leerling na goed gevolg een dienstverband aan. Indien het leerbedrijf deze arbeidsovereenkomst niet in eigen onderneming kan aanbieden, spant deze zich in voor een dienstverband binnen een ander bedrijf in de technische sector.
 • Het leerbedrijf draagt zorg voor een goede begeleiding op de leerwerkplek op basis van de criteria voor de erkenning als leerbedrijf en de flexorganisatie is verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerling-flexkracht gedurende zijn/haar opleiding bij de onderwijsinstelling, met als doel dat de leerling-flexkracht met succes de opleiding af kan ronden.
 • Indien het leerbedrijf de leerling die met goed gevolg zijn opleiding heeft afgerond niet in eigen bedrijf een arbeidsovereenkomst kan aanbieden of een arbeidsovereenkomst bij een ander bedrijf in de technische sector, zal de flexorganisatie deze leerling een arbeidsovereenkomst aanbieden conform de cao voor Uitzendkrachten.
 • De vergoeding dient binnen zes maanden na de start van het studiejaar aangevraagd te worden.


Verstrekker
AenO Metalektro

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.