Resultaten van uw scan

Subsidie


Transport & Logistiek - Subsidie voor Rijopleidingen
Omschrijving
De economie trekt aan en hierdoor zijn er de komende jaren veel nieuwe chauffeurs nodig. Daarom is er subsidie beschikbaar voor het opleiden van bestaande medewerkers (doorstroom) en nieuwe medewerkers (zij-instroom) tot vrachtwagenchauffeur.

Wilt u medewerkers opleiden die nog niet bij u in dienst zijn? Ook dan draagt SOOB voor 80% bij in de opleidingskosten van alle onderdelen van de rijopleiding.
Wilt u medewerkers die al bij u in dienst zijn, opleiden tot chauffeur? SOOB draagt bij in uw opleidingskosten en verstrekt subsidie op alle onderdelen van de rijopleiding. Over de subsidiabele uurprijs ontvangt u 35% subsidie over een maximaal aantal opleidingsuren.

De subsidiabele uurprijs en het maximaal aantal opleidingsuren verschilt per opleiding.

Klik hier voor een overzicht.

Toepassing
De subsidie wordt verstrekt aan werkgevers van SOOB-bedrijven die medewerkers willen opleiden.

Voorwaarden
  • Om voor Subsidie in aanmerking te komen dient de Aanvrager voor de desbetreffende Deelnemer(s) conform en op basis van de SOOB CAO daadwerkelijk aan SOOB af te dragen.
  • Om voor Subsidie in aanmerking te komen dient de Deelopleiding waarvoor Subsidie is aangevraagd, gevolgd te worden bij een (voorlopig) gecertificeerde opleider Transport & Logistiek.
  • Om voor Subsidie in aanmerking te komen is het niet toegestaan dat de kosten van een Opleiding op andere wijze worden gesubsidieerd en/of bekostigd, behoudens toestemming van Sectorinstituut Transport en Logistiek.
  • Voor zij-instromers kan maximaal 80% van de kosten worden gesubsidieerd.
  • Voor doorstromers kan maximaal 35% van de kosten worden gesubsidieerd.
  • De subsidie heeft alleen betrekking op lesgeld.
  • De deelnemer krijgt binnen 1 maand na afronding een baangarantie van minimaal 1 jaar, op basis van een deeltijd percentage van minimaal 80%.
  • Het examen is voor 31-01-2018 afgerond.
  • Declaraties dienen na afloop van de opleiding binnen 4 maanden volledig te zijn ingediend, maar uiterlijk op 15-01-2018.


Verstrekker
SOOB subsidiepunt

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.