Resultaten van uw scan

Subsidie


ICT - Trajecten van werk naar een ander beroep bij een andere werkgever
Omschrijving
Trajecten van werk naar een ander beroep bij een andere werkgever worden ingezet om de overgang van met ontslag bedreigde werknemers of werknemers uit een krimpsector naar een andere baan te bevorderen. Hierbij gaat het er specifiek om dat kandidaten ondersteuning kunnen krijgen indien zij zich willen richten op beroepen in kansrijke sectoren zoals de sector ICT.
De activiteiten die hiervoor geboden kunnen worden zijn o.a. het opstellen van een loopbaanadvies, coaching, mobiliteitstrajecten, het in kaart brengen van de competenties van de werknemer (EVC of EVP) of omscholing.

Indien begeleiding en bemiddeling nodig zijn bij deze overstap, dan wordt via het Centrum Arbeidsmarktvraagstukken-ICT (CA-ICT) tot 50% van de kosten per traject vergoed. De uitvoerder van het traject dient voor de overige 50% aantoonbaar aanvullende financiering te verkrijgen. De overige financiering kan worden verstrekt door zowel de vorige werkgever, de nieuwe werkgever, het UWV of een gemeente. Hier kunnen door de betrokken partijen afspraken over gemaakt worden.

Toepassing
Deze regeling wordt toegepast indien een kandidaat begeleid wordt naar een baan in de sector ICT. De vergoeding van 50% van de kosten per traject kan door zowel de voormalig werkgever, de nieuwe werkgever, UWV of een gemeente aangevraagd worden. Dit hangt er van af welke betrokken partij de kosten voor de uitvoering van het traject daadwerkelijk heeft gemaakt.

Voorwaarden
  • De maximale kosten per traject zijn 2.750,- voor diagnose, bemiddeling, matching en begeleiding en 5.500,- voor algemene scholing.
  • Het CA-ICT vergoedt maximaal 50% van de kosten per traject binnen de maximaal gestelde kosten per traject. De uitvoerder dient voor de overige 50% aantoonbaar aanvullende financiering te verkrijgen. Deze overige financiering kan bijvoorbeeld komen van de vorige werkgever, de nieuwe werkgever, het UWV of een gemeente.
  • De deelnemer is werkzaam binnen een krimpsector of is aantoonbaar met ontslag bedreigd.
  • De deelnemer zoekt een beroep dat valt binnen de definitie van de ICT sector.
  • De omscholing mag maximaal 12 maanden duren.
  • De begeleiding richting een andere baan is een traject met een beoogde duur van 13 tot 16 weken.
  • De opleiders die opleidingen met korting vanuit het Sectorplan kunnen aanbieden zijn opgenomen in de scholingsportal van CA-ICT.


Verstrekker
CA-ICT - Sectorplan

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.