Resultaten van uw scan

Subsidie


Kartonnage- en flexibele verpakkingen - Tegemoetkomingsregeling gezondheids- en vitaliteitschecks
Omschrijving
Door middel van een gezondheids- en vitaliteitscheck krijgen werknemers inzicht in hun eigen gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid. Daarnaast ontvangen werknemers persoonlijk advies over hoe zij hun gezondheid en vitaliteit kunnen verbeteren. Werkgevers krijgen ook inzicht in werk gerelateerde risico’s, zodat preventieve maatregelen getroffen kunnen worden.
Vanuit de Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf (FCB) kan een tegemoetkoming worden verstrekt van maximaal 25% van de €195,- exclusief BTW.

Toepassing
Werkgevers die aan de slag willen met het thema gezondheid en vitaliteit.

Voorwaarden
  • Op de werkgever en werknemer(s) waarvoor een tegemoetkoming wordt aangevraagd, is de cao Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf van toepassing.
  • De huidige functie van de werknemer(s) waarvoor een tegemoetkoming wordt aangevraagd, is met maximaal 170 ORBA-punten gewaardeerd.
  • Voor de gezondheids- en vitaliteitscheck waarvoor een tegemoetkoming wordt aangevraagd, is geen vergoeding toegezegd door een andere partij.
  • De vergoeding moet vooraf online aangevraagd worden.
  • De vergoeding aan de werkgever of werknemer bedraagt 25 % van de kosten voor de uitvoering van de gezondheids- en vitaliteitscheck van werknemers die worden uitgevoerd door een erkend uitvoeringsorgaan. De in het kader van deze regeling toe te kennen vergoeding bedraagt maximaal 25% van Euro 195,- (exclusief BTW) per gezondheids- en vitaliteitscheck, inclusief intake- en adviesgesprek met het de werkgever en persoonlijk adviesgesprek met de werknemers.
  • Vormen van medische keuringen, die voortkomen uit een wettelijke verplichting van de werkgever, vallen buiten de regeling.
  • De gezondheids- en vitaliteitscheck bestaat tenminste uit: een medische check waarin een werknemer getest wordt op verschillende gezondheids- en fitheidsaspecten waaronder meting van lengte, gewicht, BMI, tailleomtrek, vetpercentage, bloeddruk, cholesterol, glucose, longfunctie, duur uithoudingsvermogen, visusonderzoek en audiometrie en de werknemer een vragenlijstonderzoek en persoonlijk adviesgesprek krijgt over zijn/haar gezondheid, vitaliteit en leefstijl.


Verstrekker
Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf (FCB)

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.