Resultaten van uw scan

Subsidie


Rijksoverheid - Tel mee met Taal
Omschrijving
Met Tel mee met Taal geeft het kabinet een extra impuls aan het bestrijden van laaggeletterdheid en het voorkomen hiervan. Het actieprogramma is een initiatief van de ministeries van OCW, SZW en VWS en diverse partners.

Van elke zeven werknemers in Nederland heeft er één moeite met lezen en schrijven. Onvoldoende taalvaardigheid kan zorgen voor een lagere productiviteit en ook de innovatiekracht van een bedrijf beperken. Want om kansen te benutten, heb je medewerkers nodig die meegroeien.

Als werkgever kan je middels Tel mee met Taal bijdragen aan de ontwikkeling van taalvaardigheid van je medewerkers. De subsidie wordt verstrekt voor een opleidingstraject gericht op de taalvaardigheid van werknemers met een referentieniveau 2F of lager.

De subsidie kan ook worden verstrekt een samenwerkingsverband voor een project dat bijdraagt aan de regionale of lokale aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen of leesbevordering bij kinderen.

Toepassing
Werkgevers die willen investeren in de taalvaardigheid van de werknemers en samenwerkingsverbanden die bijdrage aan de aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen of leesbevordering bij kinderen.

Voorwaarden
 • Een subsidie bedraagt ten hoogste €50.000,- per subsidieaanvraag.
 • Een subsidie bedraagt ten hoogste 67% van de totale kosten.
 • In totaal mag de subsidie per opleidingstraject per deelnemer subsidie niet meer dan €1500,- bedragen.
 • De subsidieaanvraag dient in de periode van 1 januari tot en met 30 juni van het lopende jaar worden aangevraagd.
 • Een werkgever of samenwerkingsverband kan slechts eenmaal in aanmerking komen voor subsidie.
 • Subsidies en andere financiële bijdragen voor dezelfde activiteiten worden in mindering gebracht op het subsidiebedrag.


Werkgever:
 • De deelnemers aan het taaltraject hebben allen een taalvaardigheidsniveau van 2F of lager.
 • Het opleidingstraject is geen onderdeel van een inburgeringscursus.
 • De training moet starten in het jaar waarin de subsidie is verstrekt.
 • Deelnemers dienen bij aanvang en bij afronding van het traject de vragenlijst ‘effectmeting taalscholing werknemers’ in te vullen.


Samenwerkingsverband:
 • Het project dient bij te dragen aan de doelen van een regionaal of lokaal taalakkoord.
 • Het project is geen opleiding educatie.
 • Het project dient uiterlijk 30 juni 2019 te zijn afgerond.


Verstrekker
Tel mee met taal

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.