Resultaten van uw scan

Subsidie


ICT - Trajecten van overig naar hetzelfde of een ander beroep
Omschrijving
Trajecten van overig naar hetzelfde of een ander beroep worden ingezet om de overgang van werkzoekende werklozen naar een nieuwe baan op het gebied van ICT te bevorderen. Kandidaten kunnen dus deelnemen als zij willen werken in de ICT-sector of op een ICT-functie binnen een krimpsector.

Deze maatregel is specifiek gericht op personen zonder een WW-uitkering of een baan. Kandidaten die voor dit traject in aanmerking komen en in de doelgroep ‘overig’ vallen zijn personen die op grond van de Participatiewet een uitkering ontvangen, personen die geen recht hebben op een uitkering, zelfstandigen zonder personeel of herintreders.

Kandidaten kunnen middels dit traject begeleiding en ondersteuning ontvangen om zo makkelijker geplaatst te worden op een baan bij een nieuwe werkgever. De activiteiten die hiervoor geboden kunnen worden zijn o.a. het opstellen van een loopbaanadvies, coaching, mobiliteitstrajecten, het in kaart brengen van de competenties van de werknemer (EVC of EVP) of omscholing.
Indien begeleiding en bemiddeling nodig zijn bij deze overstap, dan wordt via het Centrum Arbeidsmarktvraagstukken-ICT (CA-ICT) tot 50% van de kosten per traject vergoed. De uitvoerder van het traject dient voor de overige 50% aantoonbaar aanvullende financiering te verkrijgen. De overige financiering kan worden verstrekt door zowel de vorige werkgever, de nieuwe werkgever, het UWV of een gemeente. Hier kunnen door de betrokken partijen afspraken over gemaakt worden.

Toepassing
Deze regeling wordt toegepast indien kandidaten uit de doelgroep ‘overig’ begeleid worden naar een baan in de sector ICT of een ICT-functie gaat vervullen in een krimpsector. De vergoeding van 50% van de kosten per traject kan op zowel de voormalig werkgever, de nieuwe werkgever of een gemeente van toepassing zijn. Dit hangt er van af welke betrokken partij de kosten voor de uitvoering van het traject daadwerkelijk heeft gemaakt.

Voorwaarden
  • De maximale kosten per traject zijn € 3.500,- voor diagnose, bemiddeling, matching en begeleiding en € 7.500,- voor algemene scholing.
  • Het CA-ICT vergoedt maximaal 50% van de kosten per traject. De uitvoerder dient voor de overige 50% aantoonbaar aanvullende financiering te verkrijgen. Deze overige financiering kan bijvoorbeeld komen van de vorige werkgever, de nieuwe werkgever of een gemeente.
  • De deelnemer zoekt een beroep dat valt binnen de definitie van de ICT sector.
  • De omscholing mag maximaal 12 maanden duren.
  • De begeleiding richting een andere baan is een traject met een beoogde duur van 25 tot 52 weken.
  • Van alle scholing, ook die scholing die door de inschrijver zelf is uitgevoerd, kan een bewijs van deelname worden overlegd bij voorkeur in de vorm van een behaald certificaat of diploma;
  • Het gegeven dat een deelnemer past binnen de doelgroep dient aantoonbaar te zijn.
  • Expliciet uitgesloten van deze doelgroep zijn werknemers, WW-gerechtigden of mensen die full time een opleiding volgen.


Verstrekker
CA-ICT - Sectorplan

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.