Resultaten van uw scan

Subsidie


Installatietechniek - Begeleiding (leerling-) werknemer door 55+ (sectorplan)
Omschrijving
Deze regeling heeft als doel het vergroten van het aantal werknemers van 55 jaar en ouder, die in het kader van de beroepspraktijkvorming een (leerling-)werknemer begeleiden die een beroepsopleiding volgt. Deze regeling is opgenomen in het sectorplan “werkgelegenheid en vakmanschap in de Technische Installatiesector” als maatregel 4.

De werkgever kan een loonkostensubsidie ontvangen voor de (leerling-)werknemers die een BBL-opleiding volgen en die tijdens de opleiding worden begeleid door 1 of meerdere leerlingbegeleiders van 55 jaar of ouder. De loonkostensubsidie bedraagt maximaal €3.376,- voor een periode van maximaal 14 maanden (gebaseerd op een fulltime dienstverband van tenminste 38 uur. Indien het dienstverband lager of de periode gedurende de looptijd van deze regeling korter is, dan wordt de vergoeding naar rato aangepast.

Let op:
Deze regeling kan niet worden gecombineerd met de andere regelingen uit het sectorplan.

Klik hier voor de instroomregeling BPV (sectorplan).

Klik hier voor de opscholingsregeling BPV (sectorplan).


Toepassing
Werkgever die (leerling-)werknemers die een BBL-opleiding volgen laat begeleiden door een leerlingbegeleider van 55 jaar of ouder.

Voorwaarden
  • De leerlingbegeleider is 55 jaar of ouder.
  • De werkgever moet aangesloten zijn bij OTIB en over een MN services werkgeversnummer beschikken.
  • De leerlingbegeleider moet beschikken over een geldig arbeidscontract bij een OTIB aangesloten bedrijf.
  • De (leerling-)werknemer is uiterlijk op 30-04-2017 in dienst getreden.
  • De (leerling-)werknemer volgt een BBL-opleiding.
  • De BPV-overeenkomst moet starten voor 30-04-2017.
  • De BBL-leerling moet binnen de projectperiode minimaal 6 maanden worden begeleid.
  • De leerlingbegeleider mag maximaal 2 (leerling-)werknemers begeleiden.
  • De leerling werk voor de aanvraagperiode nog niet begeleidt door een 55+-er.
  • Een (leerling-)werknemer kan tot 31-05-2017 worden aangemeld.


Verstrekker
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB)

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.