Resultaten van uw scan

Subsidie


Onderwijs - Schoolleiderstegemoetkoming
Omschrijving
Een schoolleider kan namens het bevoegd gezag van een school subsidie aanvragen voor de kosten van zijn of haar vervanging tijdens het volgen van een masteropleiding. De subsidie is bedoeld voor de vervangingskosten van de betreffende schoolleider voor ten hoogste 640 studieverlofuren gedurende twee studiejaren. Het bedrag per studieverlofuur bedraagt 49,- per uur voor het basisonderwijs, tot een maximum van 31.360,-. Het bedrag per studieverlof voor het (voortgezet) speciaal onderwijs bedraagt 53,- per uur, tot een maximum van 33.920,-.

De aanvraag kan worden ingediend van 1 april tot en met 15 oktober, voorafgaand aan de opleiding.

Toepassing
Schoolleiders die een masteropleiding willen volgen.

Voorwaarden
  • De schoolleider volgt de masteropleiding.
  • Het bevoegd gezag geeft studieverlof aan de schoolleider.
  • De schoolleider is in dienst bij het desbetreffende bevoegd gezag.


Verstrekker
Dienst Uitvoering Onderwijs

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.