Resultaten van uw scan

Subsidie


Rijksoverheid - Subsidieregeling Praktijkleren
Omschrijving
De Subsidieregeling Praktijkleren is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). Hiermee stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De maximale subsidie is €2.700,- per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

De subsidieregeling richt zich vooral op:
- kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkeloosheid een groot probleem is;
- studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
-wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Aanvragen voor het studiejaar 2016 / 2017 kunnen vanaf 2 juni 2017 tot uiterlijk 15 september 2017 17:00 uur worden ingediend.

Toepassing
Werkgevers die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden.

Voorwaarden
  • Alleen volledige onderwijsprogramma’s die recht geven op een erkend (kwalificerend) diploma komen in aanmerking.
  • De opleiding moet geregistreerd zijn in het centraal register beroepsopleidingen (Crebo) of in het centraal register opleidingen hoger onderwijs (Croho).
  • De werkgever moet voldoen aan de andere wettelijke voorschriften in het kader van de Wet Educatie Beroepsonderwijs, waaronder het zijn van erkend leerbedrijf.
  • De werkgever beschikt over een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer en een administratie waaruit de (wijze van) begeleiding van de deelnemer blijkt.
  • De werkgever beschikt over een praktijkleerovereenkomst en/of arbeidsovereenkomst.
  • Er gelden specifieke voorwaarden per onderwijscategorie: vmbo, mbo-bbl, promovendi en toio’s. Klik hier voor de specifieke voorwaarden.


Verstrekker
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.