Resultaten van uw scan

Subsidie


Metalektro - Training persoonlijke vaardigheden
Omschrijving
Werknemers zijn duurzamer inzetbaar als zij naast vaktechnische kennis ook beschikken over de juiste persoonlijke vaardigheden. A+O stelt een vergoeding beschikbaar voor werkgevers die hun werknemers de mogelijkheid bieden een persoonlijke vaardigheidstraining te volgen. Het gaat hierbij om trainingen zoals bijvoorbeeld communicatie, samenwerken, leren plannen en organiseren, omgaan met stress etc.

De vergoeding bedraagt 50% van de externe kosten voor een training persoonlijke competenties en vaardigheden, tot een maximum van 300,- per aanvraag.

Toepassing
Werkgevers die willen bijdrage aan de ontwikkeling van persoonlijke competenties en vaardigheden van werknemers.

Voorwaarden
  • A+O vergoedt 50% van de externe kosten, tot maximaal 300,- per aanvraag.
  • Per werknemer kunnen maximaal 2 aanvragen worden ingediend.
  • Aanvragen hebben betrekking op persoonlijke vaardigheidstrainingen.
  • Vakinhoudelijke-, technische (verplichte) trainingen en interne opleidingen zijn uitgesloten.
  • Het aantal aanvragen dat per werkgever mogelijk is, is afhankelijk van de bedrijfsgrootte (<250 FTE, 100 aanvragen; 250-500 FTE, 150 aanvragen; 500-1000 FTE, 200 aanvragen; >100 FTE, 250 aanvragen).
  • De maximale doorlooptijd bedraagt 12 maanden.
  • Deze regeling kan niet worden gecombineerd met andere regelingen vanuit A+O.
  • De aanvraag wordt binnen 6 maanden na start van de activiteit ingediend.
  • De declaratie wordt binnen 3 maanden na afronding van de activiteit ingediend.


Verstrekker
AenO Metalektro

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.