Resultaten van uw scan

Subsidie


Zorg - Subsidieregeling opleidingen publieke gezondheidszorg
Omschrijving
Ziekenhuizen die werknemers opleiden tot jeugdarts, arts infectieziektenbestrijding, arts tbc-bestrijding en medisch milieukundige (1e en 2e fase) - ofwel de opleidingen in de publieke gezondheidszorg - kunnen een instellingssubsidie ontvangen. Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Er is een subsidie bij instroom en doorstroom in opleidingen.

De volgende opleidingen worden gesubsidieerd met bijbehorend subsidiebedrag (subsidiebedrag per voltijdse opleidingsplaats):
1. Arts infectieziektebestrijding 1e fase - € 81.600
2. Arts infectieziektebestrijding 2e fase - € 81.600
3. Arts tbc-bestrijding 1e fase - € 81.600
4. Arts tbc-bestrijding 2e fase - € 81.600
5. Jeugdarts 1e fase - € 70.900
6. Jeugdarts 2e fase - € 70.900
7. Medisch milieukundige 1e fase - € 81.600
8. Medisch Milieukundige 2e fase - € 81.600

Toepassing
Ziekenhuizen die werknemers opleiding in de publieke gezondheidszorg.

Voorwaarden
 • De subsidieaanvraag moet ieder jaar vóór 1 oktober worden ingediend.
 • De instellingssubsidie wordt per kalenderjaar verstrekt.
 • Binnen 22 weken na afloop van het subsidiejaar wordt ambtshalve een beschikking tot vaststelling afgegeven. Hiervoor hoeft u dus geen aanvraag in te dienen.
 • Wijzigingen in de opleidingsschema’s moeten worden gemeld bij Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Dit betreft wijzigingen die invloed hebben op de hoogte van de subsidie zoals:
  - Gewijzigde dienstverbanden
  - Tijdelijke onderbrekingen van de opleiding (bv zwangerschapsverlof en bevallingsverlof)
  - Wisseling van opleidingsinrichting
  - Voortijdig stoppen met de opleiding
 • Het niet melden van een wijziging die 15% of meer is ten opzichte van de verleende subsidie kan leiden tot een korting van de subsidie.


Verstrekker
Ministerie van VWS

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.