Resultaten van uw scan

Subsidie


Slagersbedrijf - Opleidingssubsidie BBL
Omschrijving
De Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf (Sovvb) verleent subsidie voor de kosten van BBL-opleidingen. De subsidie vergoed kosten van cursusgeld, licentie, boeken en materialen. Daarnaast is er een diplomasubsidie. Deze is bestemd voor de werkgever.

De subsidie voor cursusgeld bedraagt 100%. De subsidie voor de licentie, boeken en materialen bedraagt ook 100%, maar dan tot een bepaald maximum. De maximale subsidie voor BBL-niveau 1 is 172,-, voor BBL-niveau 2 is dit 593,- en voor BBL-niveau 3 en 4 is de maximale subsidie 361,-. De diplomasubsidie bedraagt 460,- per diploma.

Let op:
Er wordt geen subsidie meer verstrekt voor examenmateriaal


Toepassing
Werkgevers die hun werknemers een BBL-opleiding voor slagersbedrijven laten volgen. Het kan gaan om een slagersbedrijf, centrale slagerij behorend tot een supermarktketen of een supermarkt met slagerijpersoneel.

Voorwaarden
 • De werkgever is een erkend leerbedrijf.
 • De opleiding is/wordt gevolgd bij de vakinstelling SVO.
 • Op de werknemer is de Cao voor het Slagersbedrijf van toepassing.
 • De werkgever draagt voor al zijn werknemers vallend onder de Cao voor het Slagersbedrijf vanaf datum aanvang dienstverband premie af aan de stichting VOS.
 • De subsidieaanvraag voor cursusgeld dient uiterlijk 12 weken na aanvang van de opleiding van de werknemer in het bezit te zijn van Sovvb.
 • De subsidieaanvraag voor de licentie, boeken en materialen dient uiterlijk 12 weken na uitreiking van het diploma in het bezit te zijn van Sovvb.
 • De subsidieaanvraag voor diplomasubsidie dient uiterlijk 12 weken na uitreiking van het diploma in het bezit te zijn van Sovvb.
 • Er wordt geen subsidie verleend aan een payrollbedrijf dat werknemers uitleent aan een slagersbedrijf en aan het slagersbedrijf dat werknemers inhuurt bij een payrollbedrijf.
 • Er wordt geen subsidie verleend voor verleturen, toetskosten/examenkosten, examenmaterialen en reiskosten.
 • Indien voor de opleiding ESF-subsidie wordt verkregen, wordt geen subsidie verleend.
 • Er wordt geen subsidie verleend, indien de vakinstelling SVO de kosten voor een opleiding volledig en rechtstreeks aan Sovvb heeft gefactureerd.
 • Er worden geen subsidies verleend voor BBL-opleidingen van de Vapro (procesindustrie), tenzij het bestuur van Sovvb hiertoe, naar aanleiding van een verzoek van de werkgever, besluit. Een aanvraag voor subsidiering dient minimaal 2 maanden voor aanvang van de opleiding te worden ingediend bij Sovvb.


Verstrekker
Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf (Sovvb)

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.