Resultaten van uw scan

Subsidie


Belastingdienst - Arbeidsgehandicapte werknemer (Mobiliteitsbonus)
Omschrijving
De mobiliteitsbonus is een premiekorting waar een werkgever aanspraak op maakt indien iemand met een arbeidshandicap in dienst wordt genomen.

Voor arbeidsgehandicapte werknemers die behoren tot de doelgroep banenafspraak bedraagt de premiekorting maximaal €2.000,- op basis van een dienstverband van 36 uur.

Voor arbeidsgehandicapte werknemers die aan de voorwaarden voldoen maar niet tot de doelgroep banenafspraak behoren, kan de werkgever aanspraak maken op een premiekorting van maximaal € 7.000 per jaar voor maximaal 3 jaar op basis van een 36-urige werkweek.

Wanneer de werknemer minder dan 36 uur werkt moet de premiekorting in beide situaties evenredig verlaagd worden.

Let op:
Deze premiekorting mag niet tegelijk toegepast worden met de premiekorting oudere werknemer of de premiekorting jongere werknemer. Indien er tegelijkertijd recht bestaat op beide premies, dient de werkgever de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers toe te passen.

De mobiliteitsbonus stopt per 01-01-2018. Lopende bonussen zullen in 2018 worden omgezet in loonkostenvoordelen. Het loonkostenvoordeel waar de medewerker voor in aanmerking komt is afhankelijk van het wel/niet opgenomen zijn in het doelgroepregister of het wel/niet behoren tot de doelgroep scholingsbelemmerden. Daarnaast komt er een apart loonkostenvoordeel voor het herplaatsen van arbeidsgehandicapten.

Klik hier voor de regeling loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden.

Klik hier voor de regeling loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemers.

Klik hier voor de regeling loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemers.


Toepassing
Werkgever die een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst heeft of neemt.

Voorwaarden
Deze premiekorting kan door de werkgever worden toegepast als een werknemer behoort tot 1 van de doelgroepen van de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Voor deze werknemer kan de werkgever een premiekorting toepassen van maximaal €2.000,- per jaar, bij een dienstverband van 36 uur per week, maar nooit meer dan de betaalde premie. Wanneer de werknemer minder dan 36 uur werkt moet de premiekorting evenredig verlaagd worden.
De doelgroepen zijn:
 • Werknemers die niet in staat zijn om 100% van het wettelijk minimumloom te verdienen en onder de verantwoordelijkheid van de gemeente naar werk wordt begeleid (Participatiewet).
 • Werknemers met een Wiw-baan (Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (In- en doorstroombaan).
 • Werknemers met recht op een uitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wet Wajong.
 • Werknemers die voor 1 januari 2015 een WSW-indicatie hebben gekregen.


De premiekorting kan ook worden toegepast als werknemer voldoet aan de voorwaarden, maar niet tot de doelgroep Banenafspraak behoort. Voor deze werknemer kan de werkgever een premiekorting toepassen van €7.000,- per jaar, bij een dienstverband van 36 uur per week, maar nooit meer dan de betaalde premie. Wanneer de werknemer minder dan 36 uur werkt moet de premiekorting evenredig verlaagd worden. De looptijd van deze premiekorting is maximaal 3 jaar en uiterlijk tot de maand waarin de werknemer de AOW-leeftijd bereikt.
Dit betreft de volgende situaties:
 • De werknemer heeft recht op een WIA-uitkering (een WGA- of IVA-uitkering).
 • UWV heeft vastgesteld dat de werknemer voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:
  • De werknemer was op de 1e dag na afloop van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) voor minder dan 35% arbeidsongeschikt, waardoor hij niet in aanmerking kwam voor een WIA-uitkering.
  • De werknemer was 11 weken voor het einde van de wachttijd (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) nog in dienst bij dezelfde werkgever(s) die hij had toen hij ziek werk.
  • De werknemer was op de 1e dag na afloop van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) niet in staat eigen of passend werk te doen bij de werkgever bij wie hij zich ziek gemeld had.
  • De werknemer komt bij de werkgever in dienst binnen 5 jaar na de dag waarop de wachttijd (of het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) is geëindigd.

 • De werknemer heeft door ziekte of handicap problemen gehad bij het volgen van onderwijs en komt binnen 5 jaar na afronding van dat onderwijs bij de werkgever in dienst.

UWV kan op verzoek een verklaring afgeven dat de werknemer tot deze doelgroep hoort.
Indien de werknemer ook onder 1 van de bovenste-categorie doelgroepen behoort, dan dient de werkgever de lage premiekorting van €2.000,- toe te passen.

Verstrekker
Belastingdienst

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.