Resultaten van uw scan

Subsidie


Onderwijs - Subsidieregeling curriculumontwikkeling po & vo
Omschrijving
Begin 2018 start een ontwikkeltraject voor het herzien van het curriculum van het primair onderwijs (po) en het voortgezet onderwijs (vo). Om de curriculumontwikkeling mogelijk te maken is de subsidieregeling curriculumontwikkeling ingevoerd. Met behulp van deze subsidieregeling worden scholen voor primair of voortgezet onderwijs gecompenseerd voor de kosten van vervanging van leraren en/of schoolleiders die deelnemen in een ontwikkelteam en/of als ontwikkelschool in het kader van curriculumontwikkeling.

Ontwikkelteams
De ontwikkelteams richten zich op de ontwikkeling van bouwstenen die de essentie beschrijven van wat leerlingen moeten kennen en kunnen per leergebied in een doorlopende leerlijn van primair naar voortgezet onderwijs, rekening houdend met verschillende niveaus en in afstemming met het vervolgonderwijs.
Subsidiebedrag voor ontwikkelteams per leraar of schoolleider
Leraar primair onderwijs 10.527,-
Schoolleider primair onderwijs 13.497,-
Leraar voortgezet onderwijs 13.448,-
Schoolleider voortgezet onderwijs 15.588,-


Ontwikkelschool
Aan elk ontwikkelteam zijn ontwikkelscholen verbonden. Deze scholen geven inbreng en feedback op de tussenproducten van de ontwikkelteams. Verder maken zij op het leergebied van hun ontwikkelteam eigen uitwerkingen voor hun school en geven dit ter inspiratie mee aan hun ontwikkelteam.Subsidiebedrag ontwikkelschool
Primair onderwijs 25.373,-
Voortgezet onderwijs 29.399,-

Let op! De regeling kent een subsidieplafond van 4,2 miljoen. De aanvragen moeten voor 13 oktober 15.00 uur ingediend zijn. De aanvragen worden op binnenkomst behandeld.


Toepassing
Deze subsidieregeling is van toepassing op het bevoegd gezag van een school in het primair of voortgezet onderwijs, dat een leraar of schoolleider laat participeren in een ontwikkelteam of ontwikkelschool.

Voorwaarden
  • De leraar heeft een relevante lesbevoegdheid voor het leergebied waarvoor hij zich aanmeldt;
  • De leraar geeft op 1 september 2018 les op een school, waarbij de aanstelling voor lesgeven ten minste 0,4 fte is;
  • De leraar is bereid om tussenproducten van en werkwijzen in de ontwikkelteams breed te communiceren en toe te lichten;
  • De leraar heeft instemming van het bevoegd gezag om zich aan te melden. Het bevoegd gezag is zich ervan bewust dat, indien de leraar wordt geselecteerd, dit bevoegd gezag als subsidieaanvrager wordt aangemerkt.
  • De schoolleider is op 1 september 2017 werkzaam als schoolleider op een po- of vo-school;
  • De schoolleider is bereid om tussenproducten van en werkwijzen in de ontwikkelteams breed te communiceren;
  • De schoolleider heeft instemming van het bevoegd gezag om zich aan te melden. Het bevoegd gezag is zich ervan bewust dat, indien de schoolleider wordt geselecteerd, dit bevoegd gezag als subsidieaanvrager wordt aangemerkt.
  • Bij het niet nakomen van de subsidieverplichtingen kan de subsidie worden teruggevorderd.
  • De betrokken leraar of schoolleider doet voor tenminste 274 uur mee aan de activiteiten van het ontwikkelteam.


Verstrekker
Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.