Resultaten van uw scan

Subsidie


Metaalbewerking - Leerwerkbijdrage OOM - schooljaar 2015/2016 & 2016/2017
Omschrijving
Werkgevers in de metaalbewerking die een werknemer met een (leer)arbeidsovereenkomst een beroepsopleiding laten volgen, kunnen hiervoor een bijdrage ontvangen. De Leerwerkbijdrage kan worden aangevraagd voor beroepskwalificerende opleidingen

De subsidie bedraagt maximaal 2.500,- tot 4.000,- per leerling per jaar, afhankelijk van de opleidingsroute.

Vergoedingen:
 • Mbo regulier (BOL in deeltijd): 2.500,- per jaar. Maximaal 1 jaar voor niveau 1 en maximaal 2 jaar voor niveau 2 t/m 4.
 • Mbo on-the-job (BBL): 2.500,- per jaar. Maximaal 1 jaar voor niveau 1; maximaal 2 jaar voor niveau 2 t/m 4 en maximaal 3 jaar voor de 3-jarige opleiding niveau 3.
 • Mbo scholingspool (BBL): 4.000,- per jaar. Maximaal 1 jaar voor niveau 1; maximaal 2 jaar voor niveau 2 t/m 4 en maximaal 3 jaar voor de 3-jarige opleiding niveau 3.
 • Hbo en WO opleidingen: 2.500,- per jaar. Maximaal 2 jaar.

Naast bovenstaande reguliere vergoedingen is er een diplomabonus van 1000,-. Deze wordt uitgekeerd als het diploma is ingestuurd. De reguliere bijdrage is niet afhankelijk van het behalen van het diploma.

Toepassing
Werkgevers die hun werknemer(s) een beroepskwalificerende opleiding laat volgen.

Voorwaarden
 • Het bedrijf is een erkend leerbedrijf.
 • De leerling is in dienst bij het bedrijf.
 • De leerling volgt een door het ministerie van OC en W erkende opleiding.
 • Het bedrijf heeft de verplichte bijdragen aan OOM betaald.
 • Een bedrijf kan voor maximaal 5 leerlingen een Leerwerk bijdrage aanvragen.
 • Er kan gedurende de opleidingsperiode een bijdrage worden aangevraagd voor een leerling.
 • Er kan tot een half jaar na het behalen van het diploma een diplomabonus worden aangevraagd.
 • Alle bedragen worden naar rato uitgekeerd.


De nieuwe voorwaarden voor een Leerwerkbijdrage voor het Schooljaar 2017 / 2018 zijn nu ook bekend, zie Metaalbewerking Leerwerkbijdrage OOM Schooljaar 2017 / 2018.

Verstrekker
Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking (OOM)

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.