Resultaten van uw scan

Subsidie


Meubelindustrie - Vereveningsbijdrage BBL niveau 3
Omschrijving
Werkgevers in de meubelindustrie die een werknemer een opleiding op BBL niveau 3 aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de vergoedingsregeling voor het loonverlet BBL3.
Per werknemer worden de werkelijk verzuimde uren vergoed (bruto uurloon excl. werkgeverslasten).

Per werknemer wordt het volgende vergoed:
  • Er wordt uitgegaan van 48 gevolgde schooldagen. Per schooldag wordt het bruto uurloon vergoed met een toeslag van 25% voor vakantietoeslag, pensioen en sociale lasten.
  • Dagen waarop door omstandigheden geen scholing is gevolgd worden van de 48 dagen afgetrokken.
  • Het bruto uurloon dat wordt vergoed is bepaald op het CAO loon, salarisschaal B1.


Toepassing
De werknemer volgt een opleiding in de BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL), niveau 3.

Voorwaarden
  • De werkgever betaalt premie aan het Sociaal Fonds voor de Meubelindustrie voor de betrokken werknemer.
  • De scholing is gericht op het bedrijf c.q. de functie of toekomstige functie van de werknemer.
  • De werknemer volgt een opleiding in de Beroepsbegeleidende Leerweg, niveau 3.
  • De declaratie dient uiterlijk 1 april na het betreffend schooljaar in het bezit te zijn van SSWM.
  • Alleen volledig ingevulde formulieren voorzien van een recente loonstrook en een Praktijk Leerovereenkomst (POK) worden in behandeling genomen.


Verstrekker
Expertisecentrum Meubel

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.