Resultaten van uw scan

Subsidie


Installatietechniek - OntwikkelingsStimuleringsRegeling (OSR)
Omschrijving
Werkgevers in de technische installatiebranche kunnen middels de OSR een tegemoetkoming ontvangen voor scholingskosten. Deze vergoeding wordt verstrekt door OTIB (Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf). De tegemoetkoming ligt tussen de 50,- en 150,- per werknemer, afhankelijk van de soort opleiding of cursus.

De OSR kan zowel individueel als collectief worden ingezet. Wanneer de OSR collectief wordt ingezet, wordt de tegemoetkoming berekend op het totaal aantal werknemers van het bedrijf. De tegemoetkoming voor werknemers die geen cursus volgen, kan worden ingezet voor werknemers die wel een cursus volgen. Voorwaarden voor de collectieve regeling is dat een BedrijfsOpleidingsPlan (BOP) wordt opgesteld en dat alle werknemers een afstandverklaring voor individuele tegemoetkoming ondertekenen.

Hiernaast kan een werkgever in 2018 eenmalig 800,- extra OSR-tegoed voor collectief gebruik ontvangen, ongeacht het aantal werknemers. Deze tegemoetkoming kan worden ingezet voor cursussen en/of opleidingen van de werknemers en wordt automatisch bijgeschreven bij het OSR-tegoed.

OSR Specifiek is een uitzonderingsregel. Voor cursussen die onder "duurzaam" en "specifiek" vallen, kan een extra tegemoetkoming worden ontvangen. . Deze tegemoetkoming bedraagt 200 euro per werknemer per jaar naast de reguliere OSR. De totale lijst van deze cursussen in terug te vinden op de website van OTIB.

Toepassing
Werkgevers in de technische installatiebranche die werknemers willen scholen.

Voorwaarden
  • Het bedrijf is aangesloten bij OTIB.
  • De werknemer is 18 jaar of ouder en in loondienst.
  • Indien de werknemer al gebruik maakt van de BPV-regeling, komt deze werknemer individueel niet meer in aanmerking voor een OSR-tegemoetkoming.
  • De keuze van de cursus, training of andere scholingsactiviteit vindt in overleg plaats tussen de werkgever en de werknemer.
  • De werkgever heeft ten behoeve van de uitgevoerde cursus, training of andere scholingsactiviteit een factuur betaald aan een externe dienstverlener.
  • Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen, exclusief BTW, voor tegemoetkoming in aanmerking komen.
  • Indien de OSR collectief wordt ingezet, dient een BedrijfsOpleidingsplan (BOP) te zijn opgesteld. Verder dienen alle werknemers een afstandsverklaring voor de individuele tegemoetkoming te ondertekenen. Het BOP dient elk kalenderjaar opnieuw te worden opgesteld en moet voor het nieuwe kalenderjaar voor 1 juli door OTIB ontvangen zijn.
  • Cursussen die in een bepaald jaar gevolgd zijn, kunnen uiterlijk tot 1 april van het daaropvolgende jaar gedeclareerd worden. Daarna vervallen alle rechten.


Verstrekker
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB)

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.