Resultaten van uw scan

Subsidie


Installatietechniek - EVC regeling
Omschrijving
Het Ervaringscertificaat (EVC) vertaalt de ervaring, kennis en kunde van de werknemer naar landelijk erkende kwalificaties en diplomas. Door kennis en ervaring van werknemers in kaart te brengen, zijn werknemers flexibeler inzetbaar binnen het bedrijf.
Er zijn twee soort EVC-trajecten beschikbaar. Binnen het EVC500-traject kunnen 500 werknemers een door OTIB begeleid EVC-traject volgen. Hiervoor kunnen werkgevers tot en met 2018 een tegemoetkoming van 1.250,- ontvangen. Voor bedrijven met minder dan 50 werknemers geldt dat zij voor maximaal 25 werknemers het EVC500-budget kunnen aanvragen. Voor bedrijven met meer dan 50 werknemers geldt dat zij voor maximaal 50 werknemers het EVC500-budget mogen aanvragen.

Maakt een werkgever gebruik van de EVC-regeling zonder begeleiding van OTIB, dan kan de werkgever maximaal 500,- ontvangen per EVC-traject. Als de kosten voor het EVC-traject lager zijn, is de tegemoetkoming ook lager. Tevens geldt dat de werkgever voor de reguliere EVC-regeling per kalenderjaar voor maximaal 20% van de werknemers een EVC-traject kan declareren.

Toepassing
De werkgever biedt de werknemer een EVC traject aan.

Voorwaarden
  • Het bedrijf is aangesloten bij OTIB.
  • De werknemer is 18 jaar of ouder.
  • De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst bij het bedrijf.
  • De tegemoetkoming kan worden aangevraagd door de werkgever die de kosten voor de EVC betaald heeft en een kopie van de factuur aan OTIB kan overleggen.
  • Het EVC-traject dient te zijn uitgevoerd door een door het EVC-kenniscentrum erkende organisatie.
  • Werknemer maakt geen gebruik van BPV-regeling of regeling MIT en duaal HBO.
  • Binnen 6 maanden na het behalen van het Ervaringscertificaat door de werknemer, kan het aanvraagformulier samen met de EVC-verklaring opgestuurd worden naar OTIB Servicedesk. Dit kan ook digitaal geregeld worden via OTIB-online.


Verstrekker
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB)

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.