Resultaten van uw scan

Subsidie


UWV - Compensatieregeling ziektekosten voor oudere voormalig werkloze werknemers
Omschrijving
Werkgevers krijgen, als deze werknemer langer dan 13 weken ziek is, het loon dat zij wegens de ziekte doorbetalen gecompenseerd vanaf de eerste dag van ongeschiktheid tot werken, doordat de werknemer een recht op ziekengeld krijgt op grond van artikel 29d ZW. Deze regeling geldt voor ziekmeldingen die plaatsvinden of zijn aangevangen binnen de eerste 5 jaar van de arbeidsovereenkomst. UWV betaalt maximaal 2 jaar de Ziektewetuitkering als de werknemer ziek wordt. De uitkering bedraagt 70% van het dagloon van de werknemer.

Toepassing
Werkgevers die een oudere werknemer in dienst hebben, die eerder recht had op een WW-uitkering.

Voorwaarden
  • Werknemer is geboren voor 8 juli 1954;
  • Werknemer is na 8 juli 2009 in dienst getreden bij werkgever;
  • Werknemer had direct voorafgaand aan indiensttreding minstens 52 weken recht op een WW-uitkering;
  • De werknemer kan langer dan 13 weken niet werken door ziekte;
  • De ziekmelding vindt plaats binnen de eerste 5 jaar van de arbeidsovereenkomst;
  • De uitbetaling van het ziekengeld start na 13 weken ziekte, de eerste 13 weken zijn voor rekening van de werkgever;
  • Deze regeling geldt niet voor werknemers die werkzaam zijn in een dienstbetrekking WSW.


Verstrekker
UWV

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.