Resultaten van uw scan

Subsidie


Onderwijs - Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters tekortvakken
Omschrijving
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil met behulp van de tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters in de tekortvakken extra eerstegraads leraren opleiden voor vakken in het voortgezet onderwijs waar een tekort aan is.
De regeling is bedoeld voor personen die maximaal vijf jaar geleden een relevante vooropleiding gevolgd hebben en nu starten met een universitaire lerarenopleiding in n van de tekortvakken.
De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het gekozen vak:
  • De tegemoetkoming bedraagt 3.000,- voor de vakken Nederlands, Frans, Duits, Engels en Klassieke talen.
  • De tegemoetkoming bedraagt 5.000,- voor de vakken Informatica, Natuurkunde, Wiskunde en Scheikunde.
    Deze tegemoetkoming wordt omgezet in een gift als de student
binnen de nominale studieduur en een uitlooptermijn van een jaar de eerstegraads bevoegdheid behaalt. Lukt het niet de studie binnen de gestelde termijn af te ronden, dan moet het volledige bedrag terugbetaald worden.

Let op: Er kan geen aanspraak gemaakt worden op de tegemoetkoming onderwijsmasters als u al een lerarenbeurs of een tegemoetkoming leraren ontvangt.

Let op: Voor de tegemoetkoming onderwijsmasters geldt een subsidieplafond. Toekenning gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen

Voorwaarden
  • De kandidaat heeft de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsdocument type II, III, IV of V
  • De kandidaat heeft n 31 december 2011 een bachelor- of (pre)masterdiploma behaald of is in die periode gepromoveerd.
  • De kandidaat doet de opleiding in voltijd, deeltijd of duaal.
  • De opleiding leidt op tot docent in een tekortvak.
  • Bij een eerstegraads lerarenopleiding, moet de subsidie op uiterlijk 31 oktober van het kalenderjaar waarin met de opleiding wordt gestart aangevraagd worden.
  • Indien de kandidaat een master volgt waarbij u zelf kunt kiezen of u een eerstegraadsbevoegdheid gaat halen, dan kan de tegemoetkom pas worden aangevraagd vanaf het kalenderjaar waarin wordt gestart met het educatieve gedeelte van de opleiding.


Verstrekker
Dienst Uitvoering Onderwijs

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.