Resultaten van uw scan

Subsidie


Onderwijs - Tegemoetkoming leraren
Omschrijving
Studenten, zij-instromers en contractanten die een lerarenopleiding volgen voor een eerste- of tweedegraads bevoegdheid of een pabo-opleiding en geen recht (meer) hebben op studiefinanciering, ook niet in de vorm van een lening, kunnen een tegemoetkoming leraren aanvragen.
De tegemoetkoming leraren is een gift en bestaat uit een vergoeding voor het cursus- of collegegeld en de schoolkosten. De maximale tegemoetkoming bedraagt € 567,23 voor het cursus- of collegegeld en € 735,89 voor de schoolkosten.
De daadwerkelijk hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het inkomen van de kandidaat én diens partner. Hierbij gaat het standaard om het inkomen van twee jaar geleden, maar mocht het inkomen daarna sterk gedaald zijn dan kan gevraagd worden een recenter jaar als peiljaar te nemen. Het gezamenlijk inkomen mag niet hoger zijn dan € 34.194,51.

Wanneer de kandidaat of dienst partner een uitkering heeft kan ook aanspraak gemaakt worden op de tegemoetkoming. Ook bij inkomen uit een uitkering geldt dat dit inkomen niet hoger mag zijn dan € 34.194,51.

Let op: De tegemoetkoming leraren kan niet tegelijk worden ingezet met de lerarenbeurs en de tegemoetkomingen onderwijsmasters.

Toepassing
De tegemoetkoming leraren is van toepassing op studenten, zij-instromers en contractanten die een pabo-opleiding volgen of een lerarenopleiding volgen voor een eerste- of tweedegraads bevoegdheid en geen recht hebben op studiefinanciering (ook niet in de vorm van een lening).

Voorwaarden
  • De kandidaat kan geen reguliere studiefinanciering meer krijgen, ook niet in de vorm van een lening.
  • De kandidaat gaat een pabo-opleiding doen of een lerarenopleiding volgen voor een eerste- of tweedegraads bevoegdheid in het voortgezet of beroepsonderwijs.
  • De kandidaat staat als student, zij-instromer of contractant ingeschreven.
  • De school is een door het ministerie van OCW bekostigde, erkende of aangewezen instelling.
  • De kandidaat heeft de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning type II, III, IV of V.
  • De tegemoetkoming is afhankelijk van het gezamenlijke inkomen van de kandidaat en diens partner. Voor het studiejaar 2017-2018 krijgt de kandidaat een maximale tegemoetkoming als het gezamenlijke inkomen in 2015 niet hoger was dan € 34.194,51.


Verstrekker
Dienst Uitvoering Onderwijs

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.