Resultaten van uw scan

Subsidie


Belastingdienst - Premievrijstelling marginale arbeid
Omschrijving
Als een werkgever een uitkeringsgerechtigde kortdurend (maximaal 6 aaneengesloten weken) in dienst neemt, kan de Belastingdienst op verzoek van de werkgever voor die werknemer vrijstelling verlenen voor de premies werknemersverzekeringen.

Een uitkeringsgerechtigde is iemand die bij UWV als werkzoekende is geregistreerd en direct voor indiensttreding recht had op n van de volgende uitkeringen of inkomensvoorzieningen of op arbeidsondersteuning:
 • Werkloosheidsuitkering (WW, IOW). Hieronder valt ook een uitkering waarmee UWV de verplichting van een betalingsonmachtige werkgever overneemt.
 • Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz).
 • Bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ).
 • Uitkering op grond van de Toeslagenwet.
 • Inkomensvoorziening op grond van de Wet Wajong.
 • Arbeidsondersteuning op grond van de Wet Wajong.
 • Uitkering op grond van vergelijkbare regelingen of een combinatie van deze regelingen.


Toepassing
Bij kortdurende indiensttreding van een uitkeringsgerechtigde (niet meer dan 6 aaneengesloten weken).

Voorwaarden
 • De werkgever neemt de uitkeringsgerechtigde in dienst voor niet meer dan 6 aaneengesloten weken.
 • De uitkeringsgerechtigde heeft in het kalenderjaar niet eerder bij de werkgever in dienstbetrekking gewerkt.
 • De werkgever of een andere werkgever heeft voor de uitkeringsgerechtigde niet eerder in het kalenderjaar de premievrijstelling marginale arbeid toegepast.
 • Als de uitkeringsgerechtigde binnen de 6 aaneengesloten weken uit dienst gaat en de werkgever hem binnen 31 dagen weer aanneemt, wordt de dienstbetrekking voor de vrijstelling als niet-onderbroken gezien. Dit betekent dat als de 2 dienstbetrekkingen samen niet langer dan 6 weken duren, de vrijstelling voor beide dienstbetrekkingen geldt.
 • Het verzoek voor de premievrijstelling moet vr einde dienstbetrekking bij de Belastingdienst zijn ingediend.


Verstrekker
Belastingdienst

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.