Resultaten van uw scan

Subsidie


UWV - No-riskpolis
Omschrijving
Als de no-riskpolis van toepassing is kunnen werkgevers een Ziektewet-uitkering aanvragen voor zieke werknemers. De werkgever hoeft dan een groot deel van het loon niet zelf te betalen. Dan betaalt UWV voor maximaal 2 jaar de ziektewet-uitkering. In het eerste jaar ligt de uitkering tussen de 70% en 100% van het dagloon. In het tweede jaar is de uitkering 70% van het dagloon.

De no-riskpolis geldt voor werknemers met een handicap, ziekte, langdurige werkeloosheid of registratie in het doelgroepregister. De no-riskpolis geldt dan automatisch. Ook als de werknemer een belemmering heeft ervaren tijdens een opleiding kan de no-riskpolis van toepassing zijn. Er moet dan een no-riskverklaring door het UWV worden afgegeven.

De no-riskpolis geldt 5 jaar, vanaf de eerste werkdag van de werknemer. In bijzondere gevallen verlengt UWV de periode van 5 jaar met nog eens 5 jaar. Van bijzondere gevallen is sprake als de werknemer een ernstige ziekte had.

Bij een werknemer die een Wajong-uitkering krijgt of ooit heeft gekregen of een werknemer met een WSW-indicatie, geldt de no-riskpolis zo lang de werknemer werkt.

Toepassing
Bij een dienstverband met zieke werknemers met een no-riskpolis.

Voorwaarden
De no-riskpolis is automatisch van toepassing als de werknemer:

 • Een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering ontvangt.
 • Een afwijzing voor een WIA-uitkering heeft ontvangen, maar in de beslissing over de WIA-uitkering staat dat hij bij een nieuw dienstverband gebruik mag maken van de No-riskpolis.
 • Ooit een Wajong-uitkering heeft ontvangen.
 • Een WSW-indicatie van UWV heeft, maar niet bij een sociale werkvoorziening werkt.
 • Opgenomen is in het doelgroepenregister en na 1 januari 2015 bij de werkgever in dienst is gegaan.


De no-riskverklaring wordt afgegeven als de werknemer aan de volgende voorwaarden voldoet:
 • De werknemer is niet meer leerplichtig.
 • De werknemer is jonger dan 30 jaar.
 • De werknemer minder dan 5 jaar geleden de laatste opleiding heeft afgerond.
 • De laatste opleiding geen volwassenenonderwijs was, om een diploma voor het voortgezet onderwijs te halen.


Daarnaast moet voor de no-riskverklaring ook worden voldaan aan n van de volgende situaties:
 • De laatste opleiding was speciaal onderwijs, een praktijkopleiding of een entree-opleiding in het Mbo.
 • De werknemer had een onderwijsvoorziening (hulp of hulpmiddel om een opleiding te kunnen volgen) en de werknemer heeft deze onderwijsvoorziening langer dan 1 jaar nodig gehad.
 • De werknemer heeft passend onderwijs gehad binnen het reguliere onderwijs.
 • De werknemer heeft de opleiding door ziekte of handicap niet kunnen afronden of met vertraging afgerond.


De no-riskpolis kan worden verlengd indien er sprake is van een ernstige ziekte:
 • Bij het begin van het dienstverband, f;
 • Bij het begin van de WIA-uitkering terwijl het dienstverband doorliep.


Verstrekker
UWV

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.