Resultaten van uw scan

Subsidie


Metalekro - Vergoeding opleiden van leerlingen (bbl)
Omschrijving
Als werkgever ontvangt u een vergoeding voor het in dienst nemen van een leerling werknemer die een bbl-traject volgt. Hierdoor kan de werkgever in de toekomst blijven beschikken over goed opgeleide medewerker(s) voor het bedrijf. Op deze wijze laat de werkgever bbl-leerlingen bovendien kennismaken met de werkvloer en helpt mee jongeren te motiveren voor een technisch beroep.

De vergoeding bedraagt maximaal Ä 3.000,- per studiejaar.

De maximale duur van de vergoeding is afhankelijk van de soort opleiding.
Voor de mbo assistentopleiding (bbl-niveau I) wordt maximaal 1 jaar vergoed.
Voor de mbo basisberoepsopleiding (bbl-niveau III) wordt maximaal 2 jaar vergoed.
Voor de mbo bbl-niveau II naar III wordt maximaal 1 jaar vergoed.
Voor de mbo vakopleiding (bbl-niveau III) wordt maximaal 3 jaar vergoed.
Voor de mbo bbl-niveau III naar IV wordt maximaal 1 jaar vergoed.
Voor de mbo middenkaderopleiding (bbl-niveau IV) wordt maximaal 4 jaar vergoed.

Toepassing
Werkgevers die een leerwerkplek bieden aan leerlingen die een opleiding volgen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) niveau 1 t/m 4.

Voorwaarden
  • De werkgever is aangesloten bij A+O Metalektro.
  • Een door alle partijen ondertekende beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPV) / praktijkvormingsovereenkomst (POK) op BBL niveau I, II, II of IV.
    Ondertekende leerarbeidsovereenkomst volgens model 1 CAO Metalektro A+O 2016-2018 (downloaden via www.ao-metalektro.nl) - voor ten minste de duur van de opleiding of voor de maximale duur vergoeding door Stichting A+O Metalektro.
  • Aanmelden gedurende de studieperiode doch uiterlijk binnen 6 maanden na aanvangsdatum van het aan te vragen studiejaar.
  • Declareren binnen 6 maanden na afloop van de aangevraagde vergoedingsperiode of binnen 4 weken bij voortijdige beŽindiging van de studie.
  • Zodra het budget is uitgeput wordt de aanvraagmogelijkheid voor deze regeling gesloten.


Verstrekker
AenO Metalektro

Uitgebreide informatie

Reset Terug

Ziet u een fout, gebruik dan aub dit formulier foutmelding om deze aan ons door te geven.
Copyright © 2017 Subsidiescanner.nu
Subsidiescanner.nu wordt samengesteld door BMC | Implementatie en financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Aan de informatie uit Subsidiescanner.nu kunnen geen rechten worden ontleend.